Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) inleder Barnafridskonferensen 2020 i Linköpings konsert & kongress den 29—30 januari. Årets tema är barnkonventionen, som från 1 januari är svensk lag. Pressen är välkommen under hela konferensen.

Med barnkonventionen som svensk lag läggs ett större ansvar på myndigheter, rättsväsende och andra beslutsfattare att tillämpa barns rättigheter i olika bedömningar och beslut.

”Det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor”, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister med ansvar för regeringens barnrättspolitik.

Barnafridskonferensen arrangeras av Barnafrid, ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet. Det blir seminarier med namnkunniga experter inom barn- och ungdomspsykiatri, barns rättigheter och våld och sexuella övergrep mot barn.

Polisen har slagit larm om att antalet anmälningar har ökat kraftigt gällande våldsbrott där den misstänkta gärningsmannen är ett barn under 15 år. Hur ser det ut, var sker våldet och vem anmäler? 390 våldshändelser från 2019 har granskats. En första snabbanalys av dessa kommer att presenteras på konferensen.

”Vi har en stor samhällsutmaning framför oss. Barn under 15 utreds normalt inte av polisen, men det ligger i hela samhällets intresse att förhindra att barn utvecklar kriminalitet”, säger Carin Götblad, regionpolischef i region Mitt.

Det är andra gången som konferensen arrangeras i Linköping.

”Jag är glad över att vi kan presentera så mycket viktig forskning på Barnafridskonferensen. Kunskap är avgörande för att nå Agenda 2030-målet om att eliminera allt våld mot barn”, säger Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och chef för Barnafrid vid Linköpings universitet.

Invigningen sker 29 januari kl 10—12: Rektor för Linköpings universitet, Helen Dannetun, öppnar konferensen. På plats finns bland andra Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Unicef:s generalsekreterare Pernilla Baralt för att tala om barns rättigheter. Tolvåriga TikTok-stjärnan Alicia Otterud, som har engagerat sig mot att barn utsätts för sexuella trakasserier på sociala medier, ställer frågor till makthavare och experter i panelen vid invigningen.

Se programmet: Barnafridskonferensen 2020
Se mer om Barnafrid, Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet

Presskontakter för intervjuer och olika frågor om Barnafridskonferensen 2020:
Maria Hökbåghe, kommunikatör för Barnafrid, Linköpings universitet: 013-28 56 51
Ulrik Svedin, kommunikatör för Barnafrid, Linköpings universitet: 013-28 23 04

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommervarje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Presskontakt:
Monica Westman Svenselius
Telefon:
013-286839
Epost:
monica.westman@liu.se
Presskontakt:
Karin Söderlund Leifler
Telefon:
013-28 13 95
Epost:
karin.soderlund.leifler@liu.se
Presskontakt:
Therese Ekstrand Amaya
Telefon:
013-28 22 51
Epost:
therese.ekstrand.amaya@liu.se
Presskontakt:
Lennart Falklöf
Telefon:
013-28 16 93
Epost:
lennart.falklof@liu.se