Som svar på den tilltagande ”trippelkrisen” inom ekonomi, ekologi och energi organiserar Stockholms universitet en historisk sammankomst mellan svenska ledare och företrädare inom politik, industri, fackföreningsrörelse och miljöorganisationer. Tillsammans med framstående forskare behandlas den hotande finanskrisen, arbetslöshetskrisen, krisen inom fordonsindustrin, energiområdet, kärnkraften och klimatförändringen. Konferensen ”Ett nytt grönt kontrakt för Sverige: En lösning på trippelkrisen” äger rum den 9-10 mars 2009.

Syftet är att diskutera behovet och utformningen av ett nytt grönt kontrakt grundat i offentliga investeringar, gröna innovationer och nya arbetstillfällen. Bland deltagarna finns Kjell Aleklett, professor Uppsala universitet; Luciano Astudillo, riksdagsledamot (S); Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen; Birgitta Dahl, fd. riksdagens talman; Johan Ehrenberg, vd ETC Utveckling; Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet de Gröna; Björn Hamilton, riksdagsledamot (M); Lina Hjort, språkrör för Klimataktion; Peter Larsson, ordförande, Sveriges Ingenjörer; Isabella Lövin, författare, Tyst Hav; Arne Mogren, chef för Vattenfalls klimatkontor; Kent Persson, riksdagsledamot (V); Matthias Rapp, chef för Svensk Vindkraft; Jan Rudén, ordförande för SEKO; Carl Tham, fd, generaldirektör i Statens energiverk; Claes Västerteg, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet,(C) och Anders Wijkman, ledamot av Europaparlamentet (KD).

Konferensen organiseras av Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet.

Tid: den 9 och 10 mars, kl 8.55-19.25
Plats: G-Salen, Arrheniuslaboratorierna och E10, Södra huset.

Ytterligare information finns på: www.ekohist.su.se/?page=anewgreendeal

Kontaktpersoner
Jonathan M. Feldman, konferenssamordnare
Docent, Ekonomisk-historiska institutionen
Tfn: 070-798 16 43, e-post: jonathanmfeldman@gmail.com

Daniel Berg, informationssekreterare
Ekonomisk-historiska institutionen
Tfn: 070-7743728