Smarta fönster med elektrokroma folier
Gunnar A. Niklasson, Uppsala universitet, och David Kulander, Chromogenics

Energieffektiva fönster med aerogel
Björn Karlsson, Högskolan i Gävle, och Leif Gullberg, Airglass AB

Effektivare biogasproduktion genom säkrare dimensionering
Annika Björn, Linköpings universitet, och Jörgen Ejlertsson, Scandinavian Biogas Fuels AB

Kamp mellan bakterier när drank blir biogas
Anna Schnürer, SLU, och Martin Karlsson, Tekniska Verken/Svensk Biogas

Koldioxid som råvara i biogasproduktion
Per Alvfors, KTH, och Lennart Blomgren, Agrivind AB

Produktion av biodrivmedel – effektivare användning av biprodukter, energi och infrastruktur
Mats Eklund, Linköpings universitet, och Stefan Jakobsson, Tekniska Verken

Biobränslen och restprodukter – att förhindra miljögifter vid förbränning
Lisa Lundin, Umeå universitet, och Anders Kyösti, SCA

Effektivare etanolproduktion med extrema mikroorganismer
Eva Nordberg Karlsson, Lunds universitet, och Gudmundur Hreggvidsson, Matis-Prokaria

Solcellsmetaller ska tillbaka till produktionen
Christian Ekberg, Chalmers, och Eric Jaremalm, Midsummer

Kretslopp av plaster från fordon och elektronik
Lars-Gunnar Lindfors, IVL, och Tommy Hultberg, BilSweden

Koldioxidavskiljing vid kraftproduktion – bättre teknik för NOx-reduktion
Ingemar Odenbrand, Lunds universitet, och Christian Hulteberg, Hulteberg Hydrogen Solution AB

Slutdebatt: Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet (moderator), Håkan Dahlfors, Exportrådet, Magnus Rehn, Stockholm Innovation & Growth AB, och Eric Giertz, KTH.

Projektinfo: www.formas.se/formas_shop/ItemView____5695.aspx?epslanguage=SV

Mer information: Conny Rolén 0704-920627, conny.rolen@formas.se och
Birgitta Johansson 08-7754003, birgitta.johansson@formas.se