Efter att ha nyligen avslutat sin doktorsexamen vid Rockefeller University i New York har Mirjam Hunziker fått två konkurrenskraftiga stipendier för att bedriva forskning som postdoktor vid Umeå universitet.

– Jag är mycket glad över att ha fått finansiering för att utforska den fascinerande biologin hos malariaparasiter! Jag kommer att ställas inför en hel rad nya begrepp och metoder, men det kommer också att göra det möjligt för mig att forma min egen framtid där jag kan dra nytta av min bakgrund inom strukturell biologi för att jobba med viktiga frågor inom malariaforskning, säger Mirjam Hunziker, postdoktor på Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Mirjam Hunziker erhöll både ett Marie Skłodowska-Curie individuellt stipendium från Europeiska kommissionen och ett treårigt stipendium från the Human Frontier Science Program.

Mirjam Hunziker ska studera hur malariaparasiter övergår till sexuell reproduktion, ett beslut som är avgörande för att parasiten ska infektera myggen genom vilken sjukdomen överförs.

Hon tillhör professor Oliver Billkers forskargrupp vid Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS/Institutionen för molekylärbiologi.


Mer information om postdoktorsstipendierna:

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

The Human Frontier Science Program

För journalister

Pressfoto. Foto: Arjun Balakrishnan

För mer information, kontakta gärna:

Mirjam Hunziker, Institutionen för molekylärbiologi/MIMS vid Umeå universitet
E-post:mirjam.hunziker@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se