Klas Hjelm förenar ett starkt engagemang för biologisk mångfald av bästa folkrörelsemärke med djup och bred sakkunskap. Till detta kommer ett sakligt och professionellt sätt att arbeta. Han har förmågan att övertygande presentera naturvårdsfrågorna i tal och skrift och sätta in dem i sitt samhälleliga sammanhang.

Prismotiveringen lyder: ”Med en mild men bestämd framtoning är Klas Hjelm en kraft i svensk naturvård. Med ödmjukhet och lyhördhet för andras åsikter har han gjort enastående insatser för att bevara den biologiska mångfalden i Sverige och internationellt. Som drivande person i Naturskyddsföreningens rikskansli sedan 35 år är han en ivrig förkämpe för naturvården på gräsrotsnivå och förkroppsligar tesen ’tänk globalt, verka lokalt’.”

– Klas Hjelm har på ett avgörande sätt bidragit till SNF:s framgångsrika arbete inom naturvårdsområdet, även om han inte alltid har varit någon frontfigur utåt, menar Björn Risinger, styrelseordförande för ArtDatabanken SLU.

Klas Hjelm har efter en akademisk examen med tyngdpunkt på biologiska ämnen ägnat praktiskt taget hela sin yrkesverksamhet åt Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), där han i många år varit den stöttepelare som föreningens arbete med biologisk mångfald kretsat kring och där han fortfarande innehar en nyckelbefattning som naturvårdschef.

Hans stöd till föreningens länsförbund och lokalkretsar är mycket uppskattat. Han har svarat för stabilitet, långsiktighet och kontinuitet i föreningens arbete.

Klas Hjelm har även gjort stora insatser i det internationella naturvårdsarbetet, där han varit en stark kraft. Han har arbetat med Internationella naturvårdsunionen (IUCN), bl.a. i den svenska IUCN-kommittén.

Han har också arbetet med EU:s naturvårdspolitik och med föreningens internationella utvecklingssamarbete.

Naturvårdspriset delades ut onsdagen den 23 april 2008 kl 12.00 av miljöminister Andreas Carlgren vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård i Uppsala.

Bakgrund: ArtDatabankens naturvårdspris går till ”person, organisation eller företag som genom forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden”. Den som vill kan nominera personer, organisationer eller företag till detta pris. Vinnaren utses av en jury bestående av ArtDatabankens styrelse.

Pressbilder finns att hämta på http://www.slu.se/?id=106

Mer information: Johan Bodegård, chef, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 24 30, mobil 070-266 8600 Björn Risinger, ordförande i ArtDatabankens styrelse, tel +46 708404163 Johan Samuelsson, programchef Info och marknad, ArtDatabanken SLU, tel 018-67 34 09, mobil 070-679 34 09 ArtDatabanken, SLU Box 7007 750 07 Uppsala