Kärnfysikern Swietlicki får priset för framstående insatser i forskningen kring atmosfäriska aerosoler och deras påverkan på människor hälsa och jordens klimat. (Aerosoler är minimala partiklar som cirkulerar i atmosfären. De kan komma från naturliga processer som t ex havsskum eller från mänsklig verksamhet som sot från förbränning.)
Forskningen vid LTHs aerosollaboratorium bedömdes av bl a RQ08-utvärderingen nyligen som världsledande. Erik Swietlicki uppskattas av NOSA inte bara för sin forskning kring dessa frågor utan också för sin vilja att hjälpa unga forskare och främja nordiskt samarbete.

Om NOSA: www.fysik.lth.se/eriksw/nosa/nosa.htm

Om symposiet i Oslo: http://nosa2008.nilu.no/

Erik Swietlickis hemsida med kontaktuppgifter: www.fysik.lth.se/eriksw/welcome.htm