Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad än hudsjukdomen bidrar till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

– Nu kan vi för första gången visa hur de olika sjukdomarna samverkar och bidrar till psykisk ohälsa hos de drabbade. Det visar att vården behöver finnas till för mer än enbart hudproblemen, säger Marcus Schmitt-Egenolf, dermatolog och professor vid Umeå universitet.

Psoriasis är en livslång sjukdom. Kroppen producerar hudceller för snabbt som byggs upp på hudens yta i form av rodnad, smärtsamma och kliande utslag. Behandlingen av psoriasis fokuserar traditionellt på hudsymtomen.

Tidigare forskning har visat att personer med psoriasis oftare drabbas av fysiska och psykiska sjukdomar än individer utan psoriasis, något som studien bekräftar. Det handlar bland annat om övervikt, diabetes och hjärtkärlsjukdom. I studien analyserades också hur psoriasis-hudsymtom och andra fysiska sjukdomar påverkade den psykiska hälsan, som förekomst av ångest, depression och självmord.

Studien visar att hudsymtomen påverkar psyket, men att andra fysiska sjukdomar i samband med psoriasis påverkar den psykiska hälsan mer.

– Vi kunde se att hudsymtomen ökade risken för psykisk ohälsa med en tredjedel, medan andra fysiska sjukdomar fördubblade risken för psykisk ohälsa bland psoriasispatienterna, säger Kirk Geale, doktorand vid Institutionen och folkhälsa vid Umeå universitet. Resultaten i studien var en ökning av psykisk ohälsa med 32 procent till följd av hudsymtomen. Andra fysiska sjukdomar som psoriasispatienter drabbades av innebar en ökning av risken för psykisk ohälsa med 109 procent.

– Förhoppningsvis kan studien bidra till en ökad helhetssyn i psoriasisvården, där såväl hudsymtom samt fysisk och psykisk hälsa diskuteras. På läkarmottagningen bör livsstilsfaktorer diskuteras i medvetenheten om att individens möjlighet kan begränsas av personliga- och samhällets resurser. Ett sådant tillvägagångssätt kan förbättra den fullständiga triaden av psoriasis – hudsymtom, fysisk och psykisk hälsa, säger Marcus Schmitt-Egenolf.

Studien har genomförts under 2017 – 2019. Patientdata för cirka 100 000 patienter från hela landet med psoriasis men utan tidigare psykisk sjukdom studerades och jämfördes med en kontrollgrupp. Studien är publicerad i tidskriften JAMA Dermatology.

För mer information, kontakta gärna

Kirk Geale
Doktorand
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 070-761 52 30
E-post: kirk.geale@umu.se

Marcus Schmitt-Egenolf
Professor, överläkare
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Telefon: 090-785 28 75
E-post: marcus.schmitt-egenolf@umu.se

Om den vetenskapliga publiceringen
Association of Skin Psoriasis and Somatic Comorbidity With the Development of Psychiatric Illness in a Nationwide Swedish Study
Kirk Geale, MSc; Martin Henriksson, PhD; Jussi Jokinen, MD, PhD; Marcus Schmitt-Egenolf,MD, PhD
JAMA Dermatology DOI200026 f
https://jamanetwork.com/journals/jamadermatology/article-abstract/2766771

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

0706-100 805