Forskarfredag anordnar varje år ett massexperiment där allmänheten inbjuds att hjälpa forskare att samla in data. Under 2019 kan skolelever och allmänhet bidra till att mäta ljusföroreningarna där man bor genom att räkna stjärnor. På sportlovet vecka 10 bjuder Umevatoriet in Umeåborna att räkna stjärnor på tisdag och torsdag kväll.

Ska vi då räkna alla stjärnorna?!? Nej, inte alla himlens stjärnor! Du ska bygga en enkel ”kikare” och titta genom den i nio olika väderstreck och helt enkelt räkna hur många stjärnor du ser genom ”kikaren”. All data fyller du sedan in i en app eller direkt på Forskarfredags hemsida.

Umevatoriet vid Umeå universitet håller Öppet hus tisdag 5 mars och torsdag 7 mars klockan 18-21 och om vädret tillåter räknar besökarna stjärnor efter klockan 19, då det blivit astronomisk natt.

Under kvällen kan besökaren lära dig mer om ljusföroreningar som är ett växande problem som dessutom inte är så känt. Forskning har visat att mängden ljusföroreningar påverkar både människor, djur och växtlighet.

Om vädret är klart får besökarna titta i teleskop och under kvällen visas bland annat samiska stjärnbilder i planetariet.

Journalister hälsas välkomna!

Umevatoriets hemsida

Om Stjärnförsöket:

I ForskarFredags massexperiment 2019 Stjärnförsöket får tusentals skolelever, friluftsgrupper, klubbar, föreningar och privatpersoner möjlighet att bidra till forskning om ljusföroreningar samtidigt som de får kunskaper om ekologi, hållbar utveckling och stadsplanering.

Massexperimentet inleds i februari 2019 och löper under hela året – men tänk på att det kan vara svårt att se stjärnorna under sommarmånaderna, beroende på var i landet du befinner dig. Under ForskarFredag den 27 september publicerar vi resultatet av inrapporteringarna som görs i februari – april 2019.

Ansvarig forskare i årets massexperiment är Urban Eriksson, forskare och universitetslektor i fysik med inriktning mot astronomididaktik, Lunds universitet och högskolan i Kristianstad.

För mer information, kontakta gärna:

Marianne Eik, pedagog på Umevatoriet vid Umeå universitet
E-post: marianne.eik@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se