I Sverige är vattenbruk för odling av fisk och skaldjur än så länge en förhållandevis liten näring. Mistra överväger att satsa på forskning om vattenbruk för att utveckla området och vidsa på vägar för en mer hållbar produktion.

En planeringsgrupp har sedan mitten av 2012 arbetat med en rapport som belyser området. Gruppen har letts av Fiskeriverkets tidigare generaldirektör Axel Wenblad som tillsammans med experter från Danmark, Norge och Finland har tagit fram underlag om hur vattenbruksforskningen och branschen ser ut och vilka behoven är av ytterligare forskning.

Rapporten ska nu presenteras för Mistras styrelse inför ett beslut om en eventuell utlysning av en forskningssatsning inom området.

Thomas Nilsson, programansvarig, thomas.nilsson@mistra.org