Över de senaste decennierna har årstidsmönstren förändrats. Trenden att vårtecknen kommer tidigare håller i sig, vilket förra årets rapporter till hemsidan www.blommar.nu bekräftar. I södra Sverige började blåsippa och vitsippa blomma flera veckor tidigare än vad de gjorde för ett sekel sedan. Denna trend kan vara ett viktigt bevis på en pågående klimatförändring!

– 2008 var ett ovanligt tidigt år i södra Sverige. Klimatförändringen har gjort att vårtecknen dyker upp drygt en vecka tidigare nu än för 50 år sedan, säger Kjell Bolmgren, forskare vid Uppsala universitet.

Ett förändrat klimat påverkar många samspel i naturen. Pollenallergikerna får besvär av pollen allt tidigare på året. Växtsäsongen blir längre, och skadeinsekter förökar sig snabbare än tidigare. Två olika arter som är beroende av varandra kan komma ur fas, då de inte längre utvecklas i samma takt över säsongen.

– Det är mycket betydelsefullt att vi dokumenterar hur naturen påverkas nu när klimatet tycks förändras, inte minst för vår egen hälsas skull, säger Åslög Dahl, ansvarig för pollenprognosverksamheten vid Botaniska analysgruppen.

Tack vare att vi i Sverige har tillgång till data från gamla observationer och en god kännedom om hur vår flora förändras, kommer de nya observationer som lämnas till www.blommar.nu att ge en möjlighet att inom en relativt kort tid förstå vilken effekt klimatförändringen har på vegetationen.

Under 2008 rapporterades över 5 000 fenologiska observationer, t ex tidpunkt för lövsprickning, blomning, fruktmognad, lövfällning, på www.blommar.nu (fenologi är läran om periodiska förändringar i naturen). De välkända vårtecknen, som blommande tussilago, blåsippa och vitsippa, var de populäraste observationerna. Från och med 2009 är det dessutom möjligt att se historiska data på hemsidan. Åren 1873-1926 gjordes cirka 280 000 fenologiska observationer från över 300 platser i Sverige. Medelvärden för dessa platser finns nu i databasen och kan jämföras med alla dagsaktuella rapporter på hemsidan.

Svenska fenologinätverket står bakom hemsidan. Målsättningen är att bygga upp ett landsomfattande register med fenologiska observationer för många olika arter. Alla intresserade uppmuntras att rapportera fenologiska observationer på www.blommar.nu. Dessa kommer att skapa förutsättningar för forskning kring klimatförändringens effekter i naturen.

– Men kanske räcker det med nöjet att kunna se sina egna vårtecken i förhållande till andras observationer runt om i landet? Vi vet att många är intresserade, och hoppas att många också vill rapportera på hemsidan vad de ser hemmavid, säger Ola Langvall, försöksledare vid Enheten för skoglig fältforskning på SLU.

För mer information, ring Svenska fenologinätverkets kontaktpersoner. Man kan också ladda hem årsrapporten för www.blommar.nu på: http://www.blommar.nu/SWE-NPN_rapport_2008.pdf.

Svenska fenologinätverkets kontakpersoner:
Kjell Bolmgren, Uppsala unversitet, tel 0730-67 03 65, kjell.bolmgren@ebc.uu.se
Ola Langvall, SLU, tel 070-600 52 26, Ola.Langvall@esf.slu.se
Åslög Dahl, Botaniska analysgruppen, tel 070-755 69 62, aslog.dahl@dpes.gu.se