​Det krävs rätt balans mellan material och design för att uppnå hållfasta, starka och snygga tandersättningar. Tandläkaren och forskaren Fahad Bakitian har undersökt alternativen för patienter som behöver en ny brygga eller krona.

–Av de keramiska material som finns tillgängliga idag finns inget som uppfyller alla kraven, säger Fahad Bakitian som nu disputerar vid Malmö universitet.

Estetik i konflikt med hållfasthet
Estetiken, som förstås är viktig för patienten, står ofta i konflikt med hållfastheten i implantatet, bryggan eller kronan som ersätter skadade eller förlorade tänder. Zirkonia är ett syntetiskt framställt starkt keramiskt material som visat sig ge goda resultat vid fast tandersättning, som till exempel en brygga. För att mer efterlikna en riktig tand, skiktar man på ett lager ytporslin. Då kan en svag länk uppstå i konstruktionen: i form av sprickor i ytporslinet.

Att utelämna ytporslinet – så kallad monolitisk utformning – och använda en genomskinlig (translucent) zirkonia, har visat sig vara en lösning på dessa problem. Det blir också snyggt.

– Problemet med monolitisk utformning är att det inte bara finns en sorts zirkonia utan många med varierande styrka, och är det genomskinlig zirkonia har den sämre styrka än den traditionella, säger Fahad Bakitian.

​Enligt Fahad Bakitian är inte alla tandläkare medvetna om de stora skillnader mellan material som finns.

–Man tror att det är samma zirkonia som förr, men det har blivit väldigt populärt och det finns så många varianter på marknaden. Därför är det extremt viktigt att man väljer rätt material, säger Fahad Bakitian.

Grundas på laboratoriestudier
I avhandlingen har han i laboratoriestudier undersökt och utvärderat hur genomskinliga och höggenomskinliga tandersättningar av zirkonia kan modifieras för bästa resultat vad gäller såväl hållfasthet och sprickbildning som estetik. Han har också utvärderat vilken roll olika tjocklek på ytporslinet och designen av fästena mellan tänder i bryggor har.

– Det hade stor inverkan på zirkonians styrka och det är alltså något man måste ta hänsyn till vid designen, säger Fahad Bakitian.

Avhandlingen visar att semi-monolitiska material, alltså delvis skiktade med ytporslin, ger mer estetiska tandersättningar som har bättre motståndskraft mot sprickbildning än monolitiska.
– Resultaten är lovande och visar att man kan höja estetiken utan att styrkan blir sämre.
Fahad Bakitian understryker vikten av rätt balans mellan material och styrka.

–Om det till exempel krävs en komplicerad brygga är inte styrkan i translucenta material tillräcklig och det krävs starkare material. För att det då ska bli estetiskt är designen avgörande. Tandläkaren måste välja vilket material till lämplig design.

Kontakta Fahad Bakitian: fahad.bakitian@mau.se, 070 4667352

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

– 26 000 studenter

– 1700 anställda, 100 professorer, 550 disputerade forskare och lärare

– 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se