– De nya målen måste vara ambitiösa och leda till ökade insatser i olika samhällssektorer, säger Erik Fellenius, Naturvårdsverkets forskningschef. Men detta får inte ske på bekostnad av att EU exporterar miljöproblemen till andra delar av världen. EU:s ekologiska fotavtryck runt om i världen måste snarare minska.

Mötet rekommenderade att nya mål för biologisk mångfald ska vara enkla men samtidigt ge förutsättningar för att fatta beslut och agera under osäkerhet. Ekologiska och sociala system är komplexa och svåra att förutse och målen ska göra det lättare för individer och organisationer att lära och anpassa sig.

En annan slutsats från mötet var att det även krävs forskning inom samhällsvetenskap. Det behövs kunskap om hur sambanden mellan biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt ekonomisk och social utveckling ser ut. Det finns också behov av verktyg för att hantera konflikter mellan ekonomisk utveckling och biologisk mångfald. Förståelsen måste öka om hur skillnader i kulturella och sociala värderingar påverkar hur man sätter upp och når mål för biologisk mångfald.

– Om vi ska kunna nå målen behövs mer forskning framförallt om konflikthantering. Förståelsen måste också öka om skillnader mellan olika länder när det gäller arbetet med biologisk mångfald, säger Erik Fellenius, Naturvårdsverkets forskningschef.

Dagens mål för biologisk mångfald sträcker sig till 2010 och som EU:s ordförande driver Sverige på arbetet med att ta fram nya mål, både för EU och globalt. Mötet i Visby är ett led i detta arbete och arrangerades av Naturvårdsverket och Formas för EPBRS – Europeiska plattformen för en forskningsstrategi om biologisk mångfald.

Bakgrund
Vi är beroende av jordens växter och djur och de tjänster som ekosystemen erbjuder. Den biologiska mångfalden minskar och det är ett stort hot mot välfärden. År 2001 antog EU ett mål om att stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2010. Vid toppmötet i Johannesburg 2002 togs ett liknande mål. En utvärdering av EU-kommissionen visar att vi varken når EU:s mål eller det internationella målet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Nilsson, forskningssekreterare Naturvårdsverket, 08-698 10 14, 070-629 88 12, thomas.nilsson@naturvardsverket.se
Marie Emanuelsson, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 26, 070-541 40 26, marie.emanuelsson@formas.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se
Emilie von Essen, presschef Formas, 08-775 40 38, 0733-50 31 61, emilie.von.essen@formas.se