På måndag, den 11 juni, kommer ett trettiotal forskare från hela landet, och utlandet, till Högskolan Kristianstad. Deras gemensamma intresse är psykometri, och de ska bland annat diskutera möjligheterna att upprätta en riksmätplats för skattningsskalor och frågeformulär.

Hur många? Hur mycket? Hur länge? Svaren på frågorna, i form av siffror, hjälper till att göra omvärlden begriplig. Men vissa saker låter sig inte mätas så lätt. För hur fastställer man faktorer som intelligens, färdigheter eller smärta? Här används ofta skattningsskalor och frågeformulär för att göra en rättvisande bedömning. Denna vetenskap kallas psykometri.

Från att vid 1800-talets slut främst ha använts inom psykologin har metoderna spritt sig till angränsande områden, som beteendevetenskap, hälsovetenskap, sociologi och ekonomi.

– Så fort det har med människor att göra, och där det finns behov att kvantifiera saker som inte låter sig kvantifieras så lätt, så kan psykometri vara till hjälp, säger Peter Hagell, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

För sjätte året i rad drar han nu igång en tredagarworkshop i psykometri, dit forskare från hela landet är inbjudna. Det stora dragplåstret är William Fischer från University of California Berkeley – en nestor som i tre decennier ägnat en stor del av sin forskning åt just psykometri.

– Det är förstås fantastiskt att få hit honom. Inom den här världen är det rätt stort, säger Peter Hagell.

Workshopen gästas också av fysikern Leslie Pendrill, som är verksam inom Sveriges nationella mätcentrum RISE. Sedan en tid tillbaka undersöker han möjligheten att etablera en så kallad riksmätplats som kan borga för ett nationellt och kvalitetssäkrat system för skattningsskalor och frågeformulär.

– Psykometri handlar om att få så rättvisande verktyg som möjligt, så att vi kan mäta och utvärdera effekten av exempelvis en behandling på ett tillförlitligt sätt. I slutändan kan det ha stor effekt för patientsäkerheten.

PMhealth – Nationell workshop i Psykometri inom hälsovetenskaperna 2018
11–13 juni kl 12.30
Högskolan Kristianstad, Hus 20, sal 220
www.hkr.se/pmhealth2018

Kontakt

Peter Hagell, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad
Tel: 044 250 39 56
E-post: peter.hagell@hkr.se

Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se