Genom att tidigare SP Process Development nu vid årsskiftet blivit en del av RISE, stärks kompetensen inom RISE ytterligare vad gäller processutveckling, formulering och ytkemi och med det också RISE samlade erbjudande för ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner och på så sätt bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och hållbart samhälle. Vid årsskiftet gick även verksamheten inom SP Process Development formellt in i RISE. Verksamheten finns i Södertälje och bildar tillsammans med RISE verksamhet inom ytkemi i Stockholm den nya enheten Yta, process och formulering.

– Genom samordningen inom RISE kan vi erbjuda ett både bredare och djupare tjänsteutbud inom processutveckling, formulering och ytkemi samtidigt som vår förmåga att driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt stärks ytterligare säger Magnus Larsson, enhetschef Yta, process och formulering vid RISE. RISE kompetens inom området stärks, vilket gynnar både befintliga och nya kunder och samarbetspartners.

Den nya enheten omfattar cirka 120 medarbetare, varav omkring 80 är forskarutbildade. Inom hela RISE finns omkring 2 300 medarbetare och en samlad kompetens inom fem affärs- och innovationsområden: mobilitet, hälsa och Life Science, energi och bioekonomi, digitalisering och hållbara städer och samhällen.

För mer information kontakta:

Magnus Larsson, enhetschef Yta, process och formulering, RISE, magnus.larsson@ri.se, 010-516 65 14

Joakim Jakobsson, presschef RISE, joakim.jakobsson@ri.se, 072-452 66 32

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se