Det finns ett stort behov av bättre testmetoder för att effektivisera utvecklingsarbetet av nya cancerläkemedel och diagnostiseringen av cancer. Vinnova och Västra Götalandsregionen finansierar därför en satsning där RISE tillsammans med universitet, företag och sjukvården utvecklar en ny metodik som ska leda till förbättrad cancervård samtidigt som ledtiderna och kostnaderna för att få ut cancerläkemedel på marknaden kan minskas. Projektet bygger på flerårig forskning vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Inom RISE projekt ”förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsscreening” kommer validering att ske av en helt ny teknologi som forskats fram tillsammans med Anders Ståhlberg och Göran Landberg vid Sahlgrenska Cancer Center och Sahlgrenska Universitetssjukhus och som möjliggör både mer predikativa tester av cancerläkemedel och en förbättrad individanpassad diagnos i sjukvården.

Teknologin baseras på ett testsystem där humana tumörer ”tvättas” rent från allt cellulärt material. Kvar återstår bindvävsstrukturerna, så kallad scaffold, som är unik för varje enskild tumör. I nästa steg tillsätts en standardiserad cancercellslinje till scaffolden, som gör att tumören återskapas. Den återskapade tumören representerar i hög grad den kliniska situationen och kan därför användas för diagnostiskt och prognostiskt test samt till screening av cancerläkemedel.

– Cancercellernas omgivande mikromiljö, scaffolden, har i de senaste årens forskning visat sig ha en stor betydelse för tumörens utveckling och den har en betydande roll för hur väl en läkemedelsbehandling kommer att fungera, säger Göran Landberg, överläkare och professor i patologi vid Göteborgs Universitet.

Under de kommande två åren ska den nya teknologin kunna implementeras i större skala, både som testmetod inom läkemedelsindustrin och som ett diagnostiskt verktyg inom cancersjukvården. Arbetet kommer att inkludera analyser och studier på ett omfattande kliniskt material från patienter under pågående utredning samt från biobanker.

– Vi är väldigt glada över att nu kunna komma närmare en klinisk och industriell användning av våra nya testsystem, säger Dr Yalda Bogestål, projektledare vid RISE.

Projektteamet består av 13 partners från universitet, institut, sjukvården och läkemedelsindustrin. Budgeten är 44 Mkr, varav Vinnova bidrar med 17,6 Mkr och Västra Götalandsregionen med 4 Mkr. Resterande finansieras av övriga projektpartners.

– Projektet ger tillgång till ny viktig kunskap som kan leda till förbättrad diagnostik och individanpassad terapi vilket passar väl med Respiratorius verksamhet, säger Johan Drott, vd på Respiratorius, som är en av flera industriella partners i projektet.

Kontakt:

Dr Yalda Bogestål, RISE, tel. 0706-825432 Email. yalda.bogestal@ri.se

Dr Joakim Håkansson, RISE, tel. 0702-172197 Email. joakim.hakansson@ri.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

The RISE institutes Innventia, SP, and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner. Through our international collaboration programmes with academia, industry, and the public sector, we ensure the competitiveness of the Swedish business community on an international level and contribute to a sustainable society. Our 2,200 employees support and promote all manner of innovative processes, and our roughly 100 testbeds and demonstration facilities are instrumental in developing the future-proofing of products, technologies, and services. RISE Research Institutes of Sweden is fully owned by the Swedish state. www.ri.se

Presskontakt:
Joakim Jakobsson
Telefon:
072-452 66 32
Epost:
joakim.jakobsson@ri.se
Presskontakt:
Staffan Ljung
Telefon:
070-6728970
Epost:
staffan.ljung@ri.se