Under onsdagen presenterade ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, rymdbudgeten 2020 i aulan hos Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna. Föreståndare Stas Barabash ser en positiv potential för rymdforskning och regional utveckling i den presenterade satsningen.

Det ökade anslaget till Rymdstyrelsen, med 150 miljoner kronor årligen, möjliggör inte bara ett fortsatt deltagande för svenska rymdforskare i europeiska forskningsprogram utan också ökade möjligheter för IRF att bedriva grundforskning inom olika rymdprojekt. Det innebär också att IRF får möjligheten att knyta fler doktorander, ingenjörer och forskare till sig.

Trots att den presenterade budgeten inte gav besked om direkta satsningar för rymdaktörerna i Kiruna så arbetar IRF, tillsammans med övriga rymdaktörer i Kiruna, vidare för att kunna etablera testanläggningen SpaceLab vid Rymdcampus och för att möjliggöra satellitsuppskjutningar från Esrange.

”Rymdbudgeten 2020 visar tydligt regeringens satsningar på rymden. Sverige kommer att fortsätta vara en ledande aktör i världen vad gäller rymdforskning och rymdteknik. Det är en bra grund för framtidens utveckling både nationellt och regionalt. To be continued”, säger Stas Barabash, föreståndare för Institutet för rymdfysik.

Kontakt:
Stas Barabash
Föreståndare, Institutet för rymdfysik
0980-791 22

Annelie Klint Nilsson
Informatör, Instititutet för rymdfysik
0980-790 76

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:
Annelie Klint Nilsson
Telefon:
+4698079076
Epost:
annelie.klint-nilsson@irf.se