När samhällen helt stänger ned som svar på coronapandemin tillbringar många all sin tid hemma. IS som redan tidigare hade en stark närvaro på nätet drar nytta av detta i sin rekrytering.
– Historiskt vet vi att IS använder tiden i medieskugga till att bygga sig starka under radarn, säger Michael Krona, IS-expert vid Malmö universitet. 

Närvaron i sociala medier är den största framgångsfaktorn för IS rekryteringsarbete. Organisationen erbjuder sina anhängare tillhörighet och gemenskap. För att nå dit agerar IS närmast som ett medieföretag. 

 ”Guds plåga”
IS producerar tidskrifter, nyhetsbrev, driver egen nyhetsbyrå, radiostationer, populära appar – och har under flera års tid publicerat material på Instagram, Whatapp, Telegram och nu senast Hoop. 

Michael Krona har under senare år kartlagt IS olika mediekanaler och kartlagt organisationens mediestrategier. 

Nu ser han hur organisationen använder coronapandemin för att gagna sina egna syften.

 I ett av sina nyhetsbrev har smittan kallats ”Guds plåga på korsfararländer” och i olika kretsar har viruset också beskrivits som ”Allahs soldater”. Samtidigt har IS även bidragit med hälsoriktlinjer för muslimer som vill undvika smitta. De uppmanar inte heller till resande.

– När långa artiklar i IS-nyhetsbrev fokuserar på att uppmana till attacker på västerländska länder uppmanar man inte längre personer att åka dit på grund av infektionsrisken, utan uppmanar istället supportrar som redan bor där att utföra attacker, säger Michael Krona.

Apokalyps – men tvätta händerna
Anhängare online har också kampanjat för att hjälpa kvinnor och barn som sitter i läger i norra Syrien. Situationen för dem var svår redan innan pandemin och riskerar att förvärras.

– Budskapet är att regeringar och stater inte är att lita på, vilket hör ihop med IS-propaganda som går ut på att underminera förtroendet för regeringar genom att ena sina anhängare mot det korrupta och misslyckade politiska etablissemanget, säger Michael Krona.

Michael Krona ser, i de IS-kanaler han studerat, utöver råd och riktlinjer för hur smittan kan begränsas, också religiösa texter och möjliga teologiska tolkningar av pandemin.

– Det handlar om apokalyptiska berättelser om domedagen för att kontrollera berättelsen om pandemin så den gagnar deras syften och gör det möjligt för dem att växa, säger Michael Krona.

Kontakt: Michael Krona, universitetslektor vid Malmö universitet, 040-6657113 , michael.krona@mau.se

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Ellen Albertsdóttir
Telefon:
070 083 14 20
Mobil:
040 665 80 82
Epost:
ellen.albertsdottir@mau.se