För Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management är samarbetet mellan högskola och företag en pedagogisk framgångsfaktor. Den unika pedagogiken uppmärksammas nu i en vetenskaplig artikel publicerad i Journal of Marketing Education.

I artikeln presenteras kursen Applied Retail Track, som löper parallellt med traditionella kurser under Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management. I kursen träffas studenter, företagsrepresentanter och fakultet löpande i så kallade retailklubbar. I workshopar och företagsbesök presenteras aktuella utmaningar och studenterna arbetar tillsammans med företag och fakultet för att närma sig lösningar på dessa.

– Den höga förändringstakten i dagens detaljhandel innebär utmaningar även för högskolan, säger Fredrik Lange, ansvarig för Retail managementprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm. Genom att samskapa utbildningen med våra partnerförtag säkerställer vi att programmet hänger med i de förändringar som sker i branschen.

Kursen Applied Retail Track har tagits fram av programmets fakultet i nära samarbete med tio partnerföretag inom detaljhandeln. Det pedagogiska konceptet handlar om att utveckla den akademiska utbildningen och komplettera traditionell kunskapsspridning med upplevelse- och erfarenhetsbaserad inlärning som äger rum på plats hos företagen.

Pedagogiken skapar ett lärande för alla parter – en win-win-win-situation. Studenterna får unika insikter från detaljhandeln som komplement till de ämnesinriktade kurserna, vilket ökar deras attraktivitet efter examen. Företagen får fördjupad kunskap om potentiella medarbetares kompetens samtidigt som de får vara med och identifiera vilka frågor som ska tas upp i utbildningen. För högskolans fakultet innebär kursen en kontinuerlig kontakt med den bransch som de forskar och undervisar om.

Författarna till artikeln i Journal of Marketing Education är: Fredrik Lange, Sara Rosengren, Jonas Colliander, Mikael Hernant och Karina T Liljedal.

Företagen som deltar i Applied Retail Track är: Accenture, Axel Johnson, Coca Cola European Partners, Coop, H&M, Ica, Ikea, Svensk Handel, Systembolaget och Swedish Match.

På bilden: Fredrik Lange, ansvarig för kandidatprogrammet i Retail Management. Foto: Juliana Wiklund

Om kandidatprogrammet i Retail Management
Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management är idag är ett av få akademiska utbildningsprogram i världen där företag, studenter och fakultet integreras i programmets pedagogik. Akademiska teorier konfronteras med företagens utmaningar vilket skapar en unik inlärningsmiljö med stark verklighetsförankring.

Om Center for Retailing
Center for Retailing (CFR) vid Handelshögskolan i Stockholm syftar till att genom undervisning och forskning stärka svenska handelsföretags konkurrenskraft. Målet är att vara ett ledande, akademiskt baserat detaljhandelscentrum i Europa. I detta ligger att vara ett föredöme vad gäller integration av företagsproblem i såväl undervisning som forskning.

För mer information, kontakta gärna:


Fredrik Lange, 
Ansvarig för kandidatprogrammet i Retail Management och Assistant Professor vid Institutionen för Marknadsföring och Strategi
fredrik.lange@hhs.se
08-736 9463

Sara Rosengrenchef för Center for Retailing och innehavare av ICA-handlarnas professur i företagsekonomi, särskilt retailing
sara.rosengren@hhs.se
08-736 9567

Hanna Flodmark
Communications and Marketing Manager
Tel: 08-736 90 15, Mobile: 070-689 90 15
E-mail: hanna.flodmark@hhs.se