Forskning förväntas ofta att bidra till lösningar på stora samhällsutmaningar såsom klimatförändringar, att arter inom växt- och djurliv försvinner och migration – alla komplexa problemområden. Ny forskning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, visar hur forskningen utmanas när det gäller styrning, arbetsmetoder, färdigheter, kompetens och kunskap.

De stora samhällsutmaningarna korsar sektorer, institutioner, yrken och ämnesdiscipliner. Beroendet mellan de deltagande aktörerna ökar samtidigt som distans och arbetsdelning mellan forskning och politik försvagas.

Elisabeth Gulbrandsens avhandling behandlar hur forskningsinstitutionerna (och den enskilda forskaren) kommer nära en politisk roll och utmanas när det gäller styrning, arbetsmetoder, färdigheter, kompetens och kunskap. Forskning skapar inte bara nya kartor för komplexa och dynamiska samspel med olika samhälleliga krafter – den har också potentiella terrängförändrande effekter. Kunskap och förståelse för hur denna potential kan förverkligas i förhållande till önskad samhällelig utveckling saknas.

Elisabeth Gulbrandsen tar upp förutsättningarna för forsknings- och innovationsarbete i form av grundläggande, ofta implicita antaganden och ramar för förståelse, oåterkallelig osäkerhet och okunnighetsområden. Större reflexiv förmåga måste övas för att kunna rikta forsknings- och innovationsprocesser i önskad riktning. För den enskilda forskaren handlar det om färdigheter relaterade till att öppna upp forsknings- och innovationsprocesser, erkänna gränser för sin egen kunskap och kompetens och att kunna be om hjälp i arbetet med samhällsmässiga effekter.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Torsdagen den 19 december
Tid: Kl 10:00
Plats: Sal Rio Grande, BTH, Campus Karlshamn
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information, kontakta Elisabeth Gulbrandsen via epost: egu@rcn.no

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se