Behöver du mer kunskap för att kunna skriva om Covid-19? Läs Vetenskapsakademiens sammanfattning av kunskapsläget just nu. Här förklarar experter på medicin och mikrobiologi coronaviruset, sjukdomen och pandemin.

Vetenskapsakademien har nu publicerat en sammanfattning av kunskapsläget när det gäller coronaviruset, Sars-CoV-2 och sjukdomen Covid-19 samt möjligheterna till smittskydd och behandling. Sammanfattningen är gjord av experter på medicin och mikrobiologi, Akademiens ständige sekreteraren Göran K. Hansson, preses Dan Larhammar, ledamöterna Birgitta Henriques Normark, Gunilla Karlsson Hedestam och Maria Masucci samt överläkare Johan Petersson.

Läs sammanfattningen av kunskapsläget

 

Eva Nevelius,
pressansvarig vid Kungl. Vetenskapsakdemien,
070-878 67 63