Christian Svensson undersöker i sin avhandling tre debattprogram: Svar Direkt/Debattakuten, Nattöppet och Svart eller vitt. Han analyserar sprÄkliga mönster och strategier, till exempel deltagarnas roller, samtalens faser, hur olika intressen och röster tillÄts komma till tals.

Svenssons resultat visar att gÀsterna har smÄ möjligheter att pÄverka samtalen. Det Àr programledarna som till stor del kontrollerar interaktionen. Alla inslag bygger pÄ en viss struktur. Först en introduktion dÄ programledaren sÀtter rubrik och definierar Àmnet som ett problem. NÀsta fas Àr utbyte av Äsikter, problemet exemplifieras av nÄgon drabbad, bekrÀftas av en expert och debatteras. DÀrefter fÄr ansvariga personer försvara sig mot kritiken innan programledaren avslutar inslaget genom att Äterintroducera problemet.

Programmen visar sig hÄrt styrda och gÀsterna tilldelas mer eller mindre fÀrdiga roller. Programmakarna framstÀller sig som folkets talesman och försvarare, den vanlige medborgaren framstÀlls som ett passivt offer (blir till exempel aldrig bemött som en expert eller nÄgon med intressanta Äsikter) medan makthavare stÀndigt framstÀlls som de som bör misstÀnkas.
Resultatet blir en stereotyp bild av samhÀllet, dess problem och aktörer. TV-debatternas demokratiska potential kan dÀrför inte anses som sÀrskilt stor.

Avhandlingen heter Samtal, deltagande och demokrati i svenska TV-debattprogram och Àr författad av Christian Svensson. Disputationen Àger rum i sal Elysion, hus T, universitetsomrÄdet Valla, fredagen den 5 oktober 2001 klockan 13.15. Författaren kan nÄs pÄ tel 013-28 23 42, e-mail chrsv@tema.liu.se

Presskontakt:

press@liu.se

Telefon:

013 - 28 10 00

Mobil: