Mina studenter blir varandras lärare, de får berätta om sin kunskap, och jag blir en lyssnare till deras resonemang, säger Satish Patel, föreläsare vid Högskolan i Gävle.

Satish Patel

Satish Patel

Långt innan det som nu kallas ”Flipped Classroom” kom, började Satish låta sina studenter få tillgång till föreläsningen innan man träffades i lektionssalen.

När man sedan träffades fick studenterna analysera och diskutera utifrån den föreläsning de sett på nätet.

Att sätta ord på sin kunskap

– Jag ville hitta ett sätt där studenterna behövde sätta ord på sin kunskap genom att berätta för någon annan.

Han hävdar att det inte spelar någon roll om en student är motiverad eller ”duktig”. Att det är först när studenten berättar för någon annan som det blir tydligt om studenten förstår budskapet eller inte.

Studenterna skapar föreläsningarna

Istället för att han föreläser, ber han studenterna att skapa föreläsningar för honom och för varandra. 8-10 minuter långa föreläsningar med bilder, text och ljudkommentarer där studenten måste använda sina egna ord.

– Mina studenter blir jag, läraren, när de tilldelas ett kapitel i en bok eller ett ämne, och jag blir en lyssnare till deras resonemang.

Satish berättar att i hans senaste kurs, producerade 18 studenter 36 föreläsningar, med tillhörande instuderingsfrågor.

– Vi träffades sedan online, tittade på föreläsningarna och vem som helst kunde pausa och ställa frågor.

Behövs ingen sluttenta

Han menar att han får så mycket underlag om studenternas kunskaper under kursens gång att han inte behöver ha någon sluttenta i vissa av kurserna.

– Jag har lämnat den klassiska minnestentan, jag vill ha diskussion där studenterna visar vad de förstår och inte att jag försöker examinera dem på vad de kommer ihåg.

”Oerhört positiva studenter”

Satish säger att studenterna är oerhört positiva till detta, de lär sig att skapa videoföreläsningar, att skapa instuderingsfrågor och inser även hur svårt det är att ställa bra frågor till sin egen föreläsning.

– Mina studenter hjälper mig att skapa innehåll som jag kan använda med dem och med andra studenter.

– Och tänk lärarstudenter, mästerliga på att skapa digitalt material för sina elever, och där de vågar använda annorlunda och ny teknik, säger Satish Patel.

——————————-

Satish Patel, digital pedagog vid Umeå universitet och tidigare språkvetare i engelska vid Högskolan i Gävle, har under många år arbetat med att utveckla distansutbildningen.

Måndag 28 oktober ger han en workshop online för lärare på Högskolan i Gävle.

Kontakt

Satish Patel, digital pedagog vid Umeå universitet.
Tel: 073-632-01-84
E-post: satish.patel@umu.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Privat

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se