Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt inom programmet WASP-HS för att studera hur artificiell intelligens, AI, påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Ett av projekten handlar om digitala kompanjoners roll i hantering av stress och leds av Umeåforskaren Helena Lindgren.

– Det är väldigt roligt att få möjligheten att förena olika forskningsperspektiv i detta utomordentligt spännande och utmanade forskningsprojekt. Fokus kommer att ligga på digitala kompanjoner för att hantera stressrelaterad ohälsa och utmattning, eftersom det är ett växande problem för allt fler människor i vårt samhälle, säger Helena Lindgren, professor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Vi möter allt oftare digitala assistenter som syftar till att hjälpa till med olika tjänster som bankärenden och inköp via webben. Dessa är baserad på AI men funktionaliteten är än så länge begränsad och fungerar främst för enkla uppgifter. Trots detta får människan ändå ett intryck av karaktären som en social aktör.

I takt med att teknologin utvecklas och blir mer avancerad kan den digitala assistenten övergå till en roll med större inflytande, mer som coach, sällskap eller kompanjon i vardagen, exempelvis för att stödja beteendeförändring i vardagen för bättre hälsa. I detta finns särskilda etiska aspekter att ta hänsyn till, och det är inte klart hur en person kommer att relatera till en social digital kompanjon.

– Vår forskning förväntas resultera i en ökad förståelse för hur socialt intelligenta digitala kompanjoner kan påverka människans emotionella välmående, och den digitala kompanjonens potentiella roll för hanterande av stress i dagliga aktiviteter, säger Helena Lindgren.

Den gemensamma nämnaren för de 16 projekt som beviljats medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse är att de söker svar på frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det teknikskifte som samhället står inför.

– För att säkerställa att AI blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå vilka konsekvenserna är för människan och samhället, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder. De 16 projekt vi nu startar inom WASP-HS kan bidra till att AI och autonoma system ligger i linje med mänskliga värderingar och etiska principer. Det är därför som detta forskningsprogram är oerhört viktigt, säger Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet och vetenskaplig ledare för WASP-HS.

WASP-HS – humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system – är ett nationellt forskningsprogram som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Fakta om projektanslaget:

Projekt: ”Digital companions as social actors: Employing socially intelligent systems for managing stress and improving emotional wellbeing”
Beviljat anslag: 6 miljoner kronor under fem år
Huvudsökande: professor Helena Lindgren, Umeå universitet

Läs om alla 16 anslag som beviljats: http://wasp-hs.org/


För mer information, kontakta gärna:

Helena Lindgren, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 77 73
E-post: helena.lindgren@umu.se

Pressbild

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
070-60 40 334
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@umu.se