På fredag, den 15 november, firar Högskolan i Halmstad sin årliga akademiska högtid. Då installeras sex nya professorer i sitt ämbete och sex nya doktorer promoveras. Även andra akademiska framgångar uppmärksammas, till exempel delas pedagogiska priset samt priset för samverkan och innovation ut. Under dagen håller de nya professorerna installationsföreläsningar om sitt respektive forskningsområde.

Förutom installationen av de nya professorerna, promoveras sex doktorer som har avlagt doktorsexamen vid Högskolan i Halmstad. Vidare uppmärksammas gästprofessorer och adjungerade professorer, nya docenter, nya excellenta lärare och medarbetare som har disputerat vid annat lärosäte.

För mer information om de professorer som ska installeras, se bifogad professorsbroschyr samt länkar nedan till det digitala forskningsmagasinet Samspel.

Priser delas ut
Under högtiden tillkännages även årets pedagogiska pristagare och vem som får Högskolans pris för samverkan och innovation. (Pressinfo om pristagarna publiceras direkt efter tillkännagivandet på fredag.)

Medier hälsas välkomna till den akademiska högtiden (föreläsningar med professorer och högtidsceremoni).

Tid och plats den 15 november
Samtliga programpunkter äger rum i Visionen, hus J, Högskolan i Halmstad, Kristian IV:s väg 3, Halmstad.

Installationsföreläsningar hålls klockan 08.50–11.55 (se program nedan).

Akademisk högtidsceremoni startar klockan 16.00 (se program nedan).

För mer information, kontakta Sofia Ryan Hägerling, projektledare,
telefon: 076-776 79 79, e-post: sofia.ryan_hagerling@hh.se

Program för akademisk högtid, fredag 15 november

Installationsföreläsningar
Under förmiddagen håller de nya professorerna installationsföreläsningar. Dessa hålls i Bærtlingsalen i Visionen, hus J, på Högskolans campus. Läs mer om professorerna nedan.

Föreläsningar

08.50–09.00: Välkomstanförande, Magnus Jonsson, professor i realtidsdatorsystem

09.00–09.20: Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap inriktning hälsopromotion
”En idrottsvetenskaplig karriär – avgörande händelser och vägval”

09.25–09.45: Helena Sandberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
”Medier och reklam – ett lyckligt eller olyckligt äktenskap?”

09.50–10.10: Lena-Karin Erlandsson, professor i arbetsterapi
”En görandedetektivs dagbok: Om att förstå vardagen för att kunna förändra och må bättre”

10.10–10.30: Paus

10.35–10.55: Mark Dougherty, professor i informationsteknologi
”A rondo on structure in AI major” (föreläsningen hålls på engelska)

11.00–11.20: Pernilla Ouis, professor i socialt arbete
”Framtida forskningsområden inom hållbart socialt arbete”

11.25–11.45: Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad
”Hästen som hälsofrämjare i omvårdnad vid psykisk ohälsa”

11.45–11.55: Avslutning

Högtidsceremoni

Ceremonin startar klockan 16.00 och hålls i Bærtlingsalen.

  • Välkomsttal, Stephen Hwang, rektor
  • Professorsinstallation förrättas av rektor
  • Högskolans tack till nya gästprofessorer och adjungerade professorer
  • Professorernas tal, Helena Sandberg, professor
  • Promotion, Bengt-Göran Rosén, promotor
  • Högskolans tack till docenter och medarbetare som har disputerat vid annat lärosäte
  • Högskolans pris för samverkan och innovation delas ut av Anders Nelson, vice rektor
  • Högskolans pedagogiska pris delas ut av Pernilla Nilsson, prorektor
  • Högskolans tack till excellenta lärare
  • Studenternas tal, Ida Bard, ordförande i Halmstad studentkår

Fredagens akademiska högtid blir den 14:e i ordningen vid Högskolan i Halmstad sedan den första som hölls 1998. Sedan 1999 har ett 70-tal professorer installerats och på fredag är det alltså dags för ytterligare sex professorer.

Årets professorer

I år installeras sex nya professorer vid Högskolan i Halmstad, inom sex olika ämnesområden: informationsteknologi, arbetsterapi, omvårdnad, idrottsvetenskap, socialt arbete samt medie- och kommunikationsvetenskap.

Mark Dougherty, professor i informationsteknologi
Mark Dougherty är professor i informationsteknologi och vurmar för tvärvetenskap. Han sökte sig till Sverige för att få större möjlighet att undervisa och föra en dialog med sina studenter. Mark Dougherty vill utveckla metoder inom artificiell intelligens – gärna för att ge stöd till äldre. Han är övertygad om att en forskare som vill hjälpa människor i deras vardagsliv måste hysa ett stort och äkta intresse för dem.

Läs mer på: samspel.hh.se/mark

Kontakt: Mark Dougherty, telefon 072-977 38 27

Lena-Karin Erlandsson, professor i arbetsterapi
Att öka människors medvetenhet och stärka deras kompetens att själva kunna göra varaktiga förändringar i vardagen. Det arbetade Lena-Karin Erlandsson, professor i arbetsterapi, med som arbetsterapeut och det har hon fortsatt att intressera sig för som forskare. Hon har utvecklat både en modell och ett rehabiliteringsprogram med ett aktivitetsbaserat fokus på vardag.

Läs mer på: samspel.hh.se/lena-karin

Kontakt: Lena-Karin Erlandsson, telefon 035-16 74 40

Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad
Henrika Jormfeldt, professor i omvårdnad, vandrar gärna med hästar. Det har inte bara att göra med hennes intresse för djur och natur. Snarare är det för att hälsa handlar om hela livet och att hennes forskning visar att människor i svåra situationer gynnas av hästpromenader. Kanske är den viktigaste hälsoinnovationen i vår tid att närma oss vår gröna närmiljö.

Läs mer på: samspel.hh.se/henrika

Kontakt: Henrika Jormfeldt, telefon 070-355 55 43

Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap inriktning hälsopromotion 
Idrott och träning har alltid varit en självklar del i Eva-Carin Lindgrens liv. Som forskare har hon intresserat sig för alltifrån hälsofrämjande arbete bland fysiskt inaktiva ungdomar till hur idrottsrörelsen kan arbeta inkluderande samtidigt som den skapar hållbara utvecklingsmöjligheter för elitidrottare. Nu är hon professor i idrottsvetenskap med inriktning hälsopromotion.

Läs mer på: samspel.hh.se/eva-carin

Kontakt: Eva-Carin Lindgren, telefon 0733-66 09 55

Pernilla Ouis, professor i socialt arbete
Med ett stort intresse för både miljömässig och social hållbarhet var det i det tvärvetenskapliga ämnet humanekologi som Pernilla Ouis, professor i socialt arbete, hittade hem. Vid Högskolan i Halmstad har hon varit med och tagit fram ansökan om ett socionomprogram där hållbart socialt arbete är ett av fokusområdena. Återkommande teman i hennes forskning handlar om att vara ”muslim i Sverige”, ”ett muslimskt perspektiv på barnkonventionen”, ”kvinnofrågan – islams akilleshäl?” och ”islamisk ekoteologi – en ny grön rörelse?”. Detta beror på ett stort intresse för frågor om migration och integration, men det hänger också ihop med hennes personliga erfarenhet. Som ung konverterade hon till islam och levde som muslim i drygt två decennier.

Läs mer på: samspel.hh.se/pernilla

Kontakt: Pernilla Ouis, telefon 035-16 74 75

Helena Sandberg är professor i medie- och kommunikationsvetenskap
Helena Sandberg är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och hennes forskning handlar om aktuella och angelägna samhällsfrågor, till exempel om reklam på nätet och e-hälsotjänster. Ett av de forskningsprojekt som hon nu är med och leder handlar om digitala vanor hos barn som är yngre än tre år.

Läs mer på: samspel.hh.se/helena

Kontakt: Helena Sandberg, telefon 0732-31 34 56

Sex doktorer promoveras

De doktorer som promoveras har lagt fram avhandlingar inom områden som datateknik, innovationsvetenskap och omvårdnad.

Maytheewat Aramrattana har utvecklat ett simuleringsprogram för att testa och utvärdera funktioner i intelligenta fordon, och hur människor agerar i trafiksituationer. Forskningen har gjorts i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, med målet att förbättra infrastruktur och teknik.

Läs mer på: samspel.hh.se/maytheewat

Traditionellt har förhållandet mellan längd och vikt – så kallat BMI – använts för att identifiera vilka barn som har övervikt eller fetma. Annelie Lindholms forskning visar att vartannat barn vid fem års ålder med förhöjt midjemått riskerar att missas när endast BMI används som mått. Dessa barn går dock att identifiera om måttet WHtR (midjemått-längd-kvot) används som ett komplement till BMI.

Läs mer på: samspel.hh.se/annelie

Tack vare Hassan Nematis forskningsresultat kan kraftbolag arbeta mer proaktivt med underhåll. Det minskar riskerna för att elkunder drabbas av långa och irriterande strömavbrott – och gör att elbolagen kan spara både tid och pengar.

Läs mer på: samspel.hh.se/hassan

Michal Lysek har undersökt vad är det som får ett företag att överleva, blomstra och utvecklas? Vad skiljer egentligen agnarna från vetet, succé från konkurs och innovation från vanliga idéer?

Läs mer på: samspel.hh.se/michal

Süleyman Savas presenterar i sin avhandling metoder och verktyg som kan hjälpa hård- och mjukvaruutvecklare att designa nästa generations datorer.

Läs mer på:samspel.hh.se/suleyman

Mahsa Varshosaz har utvecklat en testteknik av programvara som är skräddarsydd för produktlinjer, vilket innebär att delar av programvaran i en produkt tas till vara och används även till nästkommande medlem i produktfamiljen. Sådan teknik har använts av många industriföretag som till exempel Boeing, Bosch, General Motors, Philips och Siemens.

Läs mer på: samspel.hh.se/mahsa


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Lena Lundén
Telefon:
073-241 74 43
Epost:
lena.lunden@hh.se