Författaren vill att lärare och lärarutbildare fördjupar diskussionen om kunskapsupplevelsen såväl i den enskilda situationen som i den allmänna skoldebatten. Det krisområde som avhandlingen lyfter fram är den subjektiva overkligheten. Det provokativa i avhandlingen är teoribildningen som bygger på Jean Paul Sartres Varat och intet.
Kurt Tärnlund har huvudsakligen arbetat som gymnasielärare.

Avhandlingens titel: Existence and Subjectivity A Theme in the Philosophy of Education

Disputationen äger rum fredag 9 november kl. 13.00 i sal D3, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 24–30. Opponent är professor Stephen Berger, Springfield College, Manchester, USA

Kurt Tärnlund kan nås på tfn 08-650 92 08

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: