I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE.

Syftet är att stärka parternas position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden, samverka kring dyrbar utrustning och att stimulera studenters och doktoranders kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

Exempel på samverkansområden kan vara

– söka medel för att driva forskningsprojekt, med fokus på området biobaserade material och bränslen,
– anordna gemensamma utbildningar, seminarier och workshops,
– informera om resurser och forskningsmiljöer bl.a. gentemot finansiärer,
– planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning och kompetensplattformar.

– Med detta samarbetsavtal stärker vi Sveriges kompetens inom området biobaserade material och bränslen och kan på så vis bidra till en snabbare omställning till en fossilfri framtid med effektivt resursutnyttjande, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

– Sverige behöver skapa modeller för stärkt samverkan mellan institut och lärosäten och därmed öka vår internationella konkurrenskraft. Avtalet gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna, säger Pia Sandvik, VD för RISE.

Kontaktinformation:

Ulrika Borg, pressansvarig
Kommunikationsavdelningen SLU 
+4618672608, +46738078890
ulrika.borg@slu.se,

Niklas Jälevik
Presschef/Head of Media Relations
RISE Research Institutes of Sweden
mob: +46 72 727 53 14 ph: +46 151 650 00
niklas.jalevik@ri.se

Presskontakt:
Titti Olsson
Epost:
titti.olsson@slu.se
Presskontakt:
David Stephansson
Telefon:
018-67 14 92
Mobil:
072-511 69 90
Epost:
David.Stephansson@slu.se
Presskontakt:
Anette Neldestam Larsson
Telefon:
040-415004
Mobil:
0708-470737
Epost:
anette.neldestam@slu.se
Presskontakt:
Marianne Persson
Telefon:
+46 730 61 65 04
Epost:
marianne.persson@slu.se
Presskontakt:
Mikael Jansson
Telefon:
018-67 14 56
Mobil:
073-3707111
Epost:
Mikael.Jansson@slu.se
Presskontakt:
Vanja Sandgren
Telefon:
0702-641155
Mobil:
0511-64155
Epost:
vanja.sandgren@slu.se
Presskontakt:
Olof Bergvall
Telefon:
090-7868211
Mobil:
072-2362915
Epost:
olof.bergvall@slu.se