Det visar en imageundersökning utförd av CMA, Centrum för marknadsanalys. Undersökningen har gjorts på uppdrag av informationsavdelningen vid SLU. Syftet har varit att få ett mått på hur de reklam- och informationskampanjer som genomförts de senaste åren har påverkat kännedomen. Senast var den en bred satsning på kampanjen om Koldioxidens vänner.

– Inför profileringskampanjen hade vi som mål att öka kännedomen om SLU hos presumtiva studenter med syfte att få fler sökande till våra utbildningar, säger Kjell-Arne Nilsson, informationsavdelningen vid SLU.

– Den här undersökningen visar att vi verkligen har uppnått en ökad kännedom om SLU hos den utpekade målgruppen.

Undersökningen har baserat sig på telefonintervjuer med 1000 personer från allmänheten och 400 ungdomar i åldern 17-25 år från hela landet som kan räknas som presumtiva studenter.
Undersökningen visade att det nu är 58 procent av studenterna som känner till SLU jämfört med 38 procent år 2005. Hos allmänheten är det 74 procent som känner till SLU år 2008 jämfört med 66 procent för tre år sedan.

– Studenternas kännedom om aktörerna på marknaden för högre utbildning har generellt ökat, säger Håkan Burlin, projektledare på CMA. De flesta lärosäten har ökat i kännedom.

Att SLU har speciella och i vissa fall unika utbildningar tycks vara viktigt för studenternas val. Det är fler, 14 procent bland dem som känner till SLU, som verkligen vill studera där mot 10 procent 2005. SLU är ett tydligare alternativ i dag än tidigare.

Media är den kanal som uppges vara viktigast som informationskälla, främst genom reklam, men också via redaktionellt material. Reklambudskapet har främst uppmärksammats av de presumtiva studenterna. En tredjedel av de tillfrågade studenterna fick ökat intresse för SLU efter profileringskampanjerna.

När de tillfrågade hör namnet SLU är den spontana kännedomen kopplad till lantbruk, skogsbruk, djur och bönder, medan miljöområdet har fått en starkare anknytning.

– Tre av fyra intervjuade studenter är intresserade av frågor som rör ett hållbart samhälle, framtidens miljö samt användning av naturresurser, säger Johanna Svanberg från CMA som genomfört analysen.

För mer information: Kjell-Arne Nilsson, 0705-31 23 11, Pernilla Björk, 0702-91 15 24

Presskontakt:

Mikael Jansson,

Telefon:

018-67 14 56

Mobil:

073-370 71 11