Speldesign har absolut en plats i stadsplanering visar ny forskning vid BTH. Genom att spela och leka i staden möjliggörs rörelseutrymme som också ställer frågor om hur människor använder publika platser och till vad.

Annika Olofsdotter Bergströms forskning inom feministisk teknovetenskap och speldesign vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, handlar om hur människan intra-agerar med omgivningen, det vill säga om relationen mellan människan och platsen, föremål, väder, erfarenheter och andra materialiteter.

I avhandlingen undersöker Annika Olofsdotter Bergström hur ett spelande som utgår från spelarnas fysiska kroppar och publika platser kan få betydelse i städers vardagsliv, så kallade plats-specifika spel. Hon vill utveckla en kritisk speldesign som tar hand om den komplexitet som städer och mänskliga aktiviteter innebär.

Genom att spela och leka i staden möjliggörs rörelseutrymme som också ställer frågor om hur människor använder publika platser och till vad. Plats-specifika spel kan användas för att undersöka den komplexitet som städer och mänskliga aktiviteter innebär och kan skapa engagemang genom att pröva handlingar och scenarion som ännu inte finns. Genom att spela förflyttar spelarna invanda handlingar till att bli utforskande spelhandlingar som kan användas för att leka med det strukturerade och invanda för att pröva det oväntade. Avhandlingsarbetet består av empiriska studier av plats-specifika spel, bland annat med kvinnor i ett palestinskt flyktingläger.

Hennes forskning bidrar till området som oftast kallas ”spelbara städer” (playable cities). Istället för att städer bara ska utvecklas till att bli smarta och effektiva kan spelbara städer utvecklas till att bli städer där mänskliga relationer tas tillvara.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 28 februari 2020
Tid: Kl 13:00-15:00
Plats: Sal Rio Grande, BTH, Campus Karlshamn
Vänligen observera att det inte går att komma in i salen efter att disputationen startat.

Välkommen!

För mer information, kontakta forskaren Annika Olofsdotter Bergström via e-post: annika.olofsdotter.bergstrom@bth.se eller via telefon: 0733-816125.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se