Svensk Kärnbränslehantering AB undersöker flera möjliga områden för slutförvar av använt kärnbränsle. Ett av dessa områden är Laxemar tre mil norr om Oskarshamn, där ett flertal kärnborrhål borrats ner till 1000 meters djup.

Forskaren Henrik Drake vid Institutionen för geologi, Göteborgs universitet, har med hjälp av borrkärnor från dessa borrhål karaktäriserat sprickmineral för att undersöka hur Laxareområdets geologi och grundvattenkemi utvecklats de senaste 1,5 miljarder åren.

Sprickmineral kallas de utfällningar av vattenlösliga ämnen som uppstår i gränsskiktet mellan grundvattnet och själva berget. Genom att de speglar vattnets kemi och temperatur avslöjar sprickmineralen mycket om berggrundens förhållanden; de blir i det ideala fallet en ”förteckning” över de olika vatten och lösningar som transporterats i en spricka, vilket till exempel kan avslöja om en spricka läkts ihop och sedan öppnats igen.

Henrik Drakes avhandling visar att de flesta sprickmineral i området är mycket gamla, ofta äldre än 1,4 miljarder år, men att de härrör från olika perioder. Sprickor i Laxemar bildades och återaktiverades dels då vår fjällkedja bildades för cirka 400 miljoner år sedan, och dels då en sedan länge nedvittrad bergskedja i Västsverige bildades för en miljard år sedan. Antalet sprickor som nybildats under de senaste årmiljonerna är däremot få.

Henrik Drakes forskning ger stöd för att det råder en stabilt syrefri miljö där slutförvaret kommer inrättas, på omkring 500 meters djup. De här observationerna är betydelsefulla: en syrefri miljö hör till förutsättningarna för ett säkert slutförvar, eftersom det minimerar risken för påverkan på kopparkapslarna som skall omsluta kärnbränslet.

Avhandlingen Proterozoic to Quaternary events of fracture mineralisation and oxidation in SE Sweden försvarades vid disputation 9 december 2008. Handledare var docent Eva-Lena Tullborg och professor Sven Åke Larson.

Kontakt:
Henrik Drake, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
031-7864901
031-188361 (hem)
0703-642672
henrikd@gvc.gu.se