Mälardalens högskolas (MDH) utbildning inom området innovation och produktrealisering som riktar sig till yrkesverksamma har beviljats fortsatt finansiering av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) under de kommande fyra åren.

– Det livslånga lärandet är viktigt och vi på MDH är glada att kunna fortsätta möta behovet av den kunskap som efterfrågas. Satsningen visar även att MDH ligger i framkant när det gäller såväl forskning som utbildning inom produktionssystem, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Utbildningen är ett gemensamt projekt mellan MDH och Jönköpings Tekniska högskola och går under namnet Premium. Grunden för utvecklingen av kurserna kommer från behovet av ny kompetens inom tillverkningsindustrin till följd av den snabba teknikutvecklingen.

I motiveringen för beslutet framkommer att MDH:s utbildning är till stor nytta för den svenska tillverkningsindustrin. KK-stiftelsen framhåller även att utbildningar likt dessa kan vara avgörande för företagens globala konkurrenskraft.

– För oss är det viktigt att hela tiden rusta vår personal för att klara våra kunders krav och att vara konkurrenskraftig över tid. Detta är ett utmärkt initiativ och blir ett viktigt verktyg för att utveckla och behålla personal, säger Dennis Helfridsson, vd på ABB Robotics i Sverige, som är ett av de medverkande företagen som säkerställer att innehållet i kurserna är i linje med produktionsindustrins reella behov och kompetensutmaningar.

Idag ger MDH, tillsammans med samarbetspartners, 35 kurser på avancerad nivå som riktar sig till både företag och arbetstagare som vill investera i kompetensutveckling. Kurserna är flexibla och ges till stor del online vilket ger frihet att själv välja när och var de olika kursmomenten ska genomföras. Tidigare akademiska meriter är inget krav. Hänsyn tas till reell kompetens och validerad kompetens. Alla kurser är öppna för ansökan nu. 

Om Premium

Syftet med projektet Premium, expertkompetens i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling, är att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett innovations- och kompetenslyft inom produktionsutveckling.

Om KK-stiftelsen

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom prioriterade områden. 

Läs mer: https://www.mdh.se/utbildning/livslangtlarande

Kontakt

Elin Spector, kommunikatör MDH, elin.spector@mdh.se, 021-10 13 11. 

Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan 

På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.