Ökad omsättning, fler anställda och nya företagsetableringar. Det är några av målsättningarna när forskare vid Luleå tekniska universitet i en treårig satsning om 17 miljoner kronor ska hjälpa små och medelstora företag inom datacenterbranschen att expandera.

– Datacenterbranschen är global och det är viktigt att regionens företag får de bästa förutsättningarna för att lära känna marknaden och kunna vässa och få ut sina affärserbjudanden, säger Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet.

Datacenterbranschen är en relativt ung bransch i Västerbotten och Norrbotten. Inom ramen för projektet ”Datacenter Innovation Region – tillväxt och export”, som har en projektbudget på cirka 17 miljoner kronor och ska pågå i tre år, ska små och medelstora företag få verktyg som hjälper dem att utvecklas och bidra till ökad tillväxt. I målgruppen ingår bland annat företag som själva äger eller driver datacenter, leverantörer till datacenter, företag som tillhandahåller eller utvecklar beräknings- och lagringsintensiva molntjänster eller företag som tillhandahåller eller utvecklar produkter baserade på analys av stora datamängder. Projektets övergripande mål är att regionen inom en tioårsperiod ska vara världsledande inom området datacenter och storskalig datahantering.

Resurseffektiva datacenter och molntjänster

– Förhoppningen är att de företag som deltar ska öka sin omsättning och kunna anställa fler. Dessutom ska företagen nå ut såväl nationellt som internationellt inom området gröna och resurseffektiva datacenter och molntjänster, säger Jan-Olov Johansson.

Konkret handlar åtgärderna om att till exempel genomföra behovsstyrda tillväxt- och exportinsatser och att initiera och främja nätverksbyggande och samverkan mellan företag. Det branschspecifika innovationssystem som redan är under utveckling i projektet Datacenter Innovation Region, ska vidareutvecklas för att omfatta och stötta tillväxt och export. Dessutom riktar projektet in sig på jämställdhet och mångfald som ett aktivt medel för att öka kompetens och affärsnytta hos de små och medelstora företagen, liksom kunskap om marknadsanpassning och marknadskommunikation.

– Vi får nu möjlighet att genomföra aktiviteter närmare marknaden, vilket kommer bidra till nytta för datacenterbranschen i övre Norrland. Det är mycket värdefullt att båda regionerna Västerbotten och Norrbotten, och många kommuner, också bedömer att det här är ett viktigt område. Att Luleå tekniska universitet får stöd i sin roll som motor för branschens utveckling kommer på sikt att öka konkurrenskraften hos våra företag, avslutar Jan-Olov Johansson.

Mer om projektet:
”Datacenter Innovation Region – tillväxt och export” har en projektbudget på cirka 17 miljoner kronor och ska pågå i tre år. Projektet finansieras av Luleå tekniska universitet, Tillväxtverket, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Luleå kommun.

Övriga aktörer som medfinansierar projektet med eget arbete är Boden utveckling, Luleå Business Region, Lycksele kommun, Norsjö kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun, Ericsson AB, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Node Pole, Elastisys och Hydro66.

Vid frågor, kontakta:
Jan-Olov Johansson, projektledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, vid Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 12 09, jan-olov.johansson@ltu.se. 

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi har 1700 anställda och strax över 15 000 studenter. Läs mer på www.ltu.se eller följ oss på Twitter: @LTUniv

Presskontakt:
Sofia Stridsman
Telefon:
0920 49 36 29
Mobil:
070 273 84 30
Epost:
sofia.stridsman@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Mobil:
072 727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se