Klimatförändringar är en global fråga med lokala lösningar. För att tackla detta krävs personer som har en bred klimatkompetens. Därför planerar nu Lunds universitet den nya påbyggnadsutbildningen Tillämpad klimatstrategi. Lunds universitets breda vetenskapliga kompetens på klimatområdet ligger till grund för utbildningen. Universitetet fick förra året stora anslag från regeringens nationella satsning på strategiska forskningsområden, och Naturvetenskapliga fakulteten har därför startat ett centrum för miljö- och klimatforskning.

Utbildningen i Tillämpad klimatstrategi förläggs till detta centrum och riktar sig till statsvetare, jurister, ekonomer och naturvetare som vill arbeta med klimatfrågor på lokal, regional eller nationell nivå. I utbildningen utnyttjas studenternas blandade bakgrund för att öka förståelsen för och samarbetsförmågan med andra discipliner.

Det krävs ett tvärvetenskapligt synsätt för att arbeta med att minska samhällets utsläpp av växthusgaser eller att anpassa samhället till framtida effekter av klimatförändringen. Det behövs inte bara en naturvetenskaplig förståelse för klimatet och klimatets förändring utan även kunskap om samhällsplanering och styrmedel för klimatstrategier. Det kommer att behövas klimatkunniga personer på många olika befattningar: beslutsfattare, rådgivare, projektledare, samhällsplanerare, lagstiftare, handläggare, förhandlare, sakkunniga, forskare, miljösamordnare, experter och strateger.

– Efterfrågan på personer med en sådan klimatprofil ökar i takt med att klimatfrågor kommer att behöva hanteras istället för att endast diskuteras. Det är något som redan syns i platsannonser, säger utbildningssamordnare Yvonne Persson.

För mer information, kontakta:
Yvonne Persson, utbildningssamordnare Miljövetenskaplig utbildning, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Tel 046-222 37 82, yvonne.persson@mv.lu.se