Nu startar projektet Förnyelsebara Funktionella Barriärer, ett fyraårigt projekt om miljövänliga förpackningar. Målsättningen är att nå fram till en kostnadseffektiv, uthållig, miljövänlig och storskalig produktion av återvinningsbara material för i första hand livsmedelsförpackningar som har hög kvalitet och som skyddar mot fukt, vattenånga och andra gaser. För att nå de högt ställda målen samverkar en grupp av universitet och forskningsinstitut med industrin.

– Projektet har samlat ledande nationella forskare och fokuserar på bland annat stärkelse och proteiner, säger Lars Järnström, professor i bestrykningsteknik vid Karlstads universitet och ledare för projektet. Det handlar om att utnyttja 100 procent förnyelsebara material och använda restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin. Vårt mål är att få fram ”grönare” förpackningar för ett hållbart samhälle.

– Det finns ett stort intresse från industri och företag kring det här området och höga krav från dagens kunder och samhälle.

Vinnova, Skogsindustrierna och Trä- och möbelindustriförbundet har tecknat ett avtal om ett branschforskningsprogram. Det nya projektet ingår i detta program och finansieras av Vinnova tillsammans med ett antal företag, huvudsakligen från skogsindustrin och förpackningsbranschen.

Branschforskningsprogrammet är en nationell satsning för att utveckla i första hand svensk forskning och svensk industri. Förutom Karlstads universitet ingår följande universitet, forskningsinstitut och företag i projektet:

Chalmers Tekniska Högskola, STFI-Packforsk, KTH -Kungliga Tekniska Högskolan, SLU-Sveriges lantbruksuniversitet, SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik, KSV Consulting, YKI-Ytkemiska institutet, Billerud, BIM Kemi, BioSafe, Borregaard Lignotech, Grönsaksmästarna i Sverige, Korsnäs, Lantmännen, Lyckeby, Nordic Paper, Packaging International Technology Sweden, Renova, SCA, Stora Enso, Swedish Oat Fibre, UMV Coating Systems, Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

Ytterligare information om projektet lämnas av projektledare Lars Järnström, 054-700 16 25, 070-209 75 24, lars.jarnstrom@kau.se eller koordinator Torbjörn Widmark, 070-349 98 48, widmark.r.and.d@telia.com.

Ytterligare information om projektet lämnas av projektledare Lars Järnström, 054-700 16 25, 070-209 75 24, lars.jarnstrom@kau.se eller koordinator Torbjörn Widmark, 070-349 98 48, widmark.r.and.d@telia.com.