Är julstress ett folkhälsoproblem och vad är egentligen stress? Det är några ämnen i Stressforskningspodden från Stressforskningsinstitutet. Varje avsnitt tar avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat. Bland gästerna finns skådespelaren Sissela Kyle samt musikerna Tomas Adolphson och Anders Falk.

Frågor relaterade till stress har fått allt större uppmärksamhet. I takt med detta har Sandra Tamm och Mats Lekander, forskare och läkare respektive professor vid Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet, känt behov av att nyansera allmänhetens förståelse av vad stress är genom att lyfta resultat från den internationella stressforskningen.

En idé som dök upp var att starta Stressforskningspodden. Tillsammans med Christian Portin, kommunikationsansvarig vid Stressforskningsinstitutet, har de spelat in de första avsnitten som nu släpps. Genom att i varje avsnitt ta avstamp i en kulturyttring kopplad till det aktuella temat är ambitionen att locka forskare att samtala utifrån nya utfallsvinklar, samtidigt som avsnitten blir mer lättlyssnade och kan tilltala en större lyssnarkrets.

Första avsnitten av Stressforskningspodden:

Vad är stress? Gäst: Sissela Kyle (2 dec)
Första avsnittet är döpt till Vad är stress?Utgångspunkten är Michael Endes Momo – eller kampen om tiden där flickan Momo tar upp kampen om tiden med de grå männen som vill stjäla alla stadens invånares tid. I avsnittet diskuteras bland annat hur det går att beskriva den kroppsliga stressreaktionen och vad som skiljer akut från kronisk stress. Skådespelaren Sissela Kyle läser ur Momo och medverkar i samtalet.

Är julstress ett folkhälsoproblem? Gäster: Tomas Adolphson och Anders Falk (11 dec)
I avsnitt två behandlas den stressande oron för stress. Hur farligt är egentligen stress? Är julstress ett folkhälsoproblem? Medverkande är professorerna Hugo Westerlund och Töres Theorell samt psykologen Lie Åslund. Musikerna Tomas Adolphson och Anders Falk inleder med sin Mer jul och deltar i samtalet.

Sömnbrist och skiftarbete Gäst: Ida Wiklund (13 jan)
Tredje avsnittet ägnas sömnbrist och skiftarbete. Professorerna Torbjörn Åkerstedt och Göran Kecklund guidar lyssnarna kring vad vi vet om hur vi påverkas av sömnbrist. Artisten Ida Wiklund medverkar och inleder med Dolly Partons 9 to 5.

Planen är att spela in minst åtta avsnitt. Bland ämnena i kommande avsnitt är stress som drivkraft, konflikten mellan familj och arbete, posttraumatisk stress, behandling av stressrelaterade sjukdomar och sjukdomsstress.

Du hittar Stressforskningspodden på stressforskning.su.se/podd och där poddar finns.

Lyssna på första avsnittet.

Kontakt:
Sandra Tamm, sandra.tamm@su.se, tfn: 073-0485211
Mats Lekander, mats.lekander@su.se, tfn: 08-55378933
Christian Portin, christian.portin@su.se, tfn: 08-55378940

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se