Sex forskningsprojekt tilldelas totalt 26 miljoner kronor för forskning om styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Beslutet togs i dag av Fortes styrelse, som det första steget i en satsning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

Hälso- och sjukvård och socialtjänst är betydelsefulla delar av den svenska välfärdssektorn. De är komplexa verksamheter där styrningen sker på lokal, regional och nationell nivå. Hur kan vi uppnå likvärdig vård och omsorg i hela landet och samtidigt ge utrymme för den kommunala självstyrelsen?

I forskningspropositionen 2016 fick Forte i uppdrag att genomföra en särskild satsning för att öka kunskapen om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– Vi behöver bland annat utveckla kunskapen om arbetssätt, prioriteringar, hur vi säkrar och mäter kvaliteten i välfärden och hur brukare och patienters perspektiv i större utsträckning kan tas tillvara, säger Andreas Björke, ansvarig för satsningen om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

6 av 62 ansökningar får finansiering

Utlysningen Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2017 öppnade i slutet på maj 2017. När den stängde i augusti 2017 hade det inkommit 62 ansökningar. Av dessa har 6 nu blivit beviljade 3-åriga projektbidrag. De finansierade projekten är kopplade till 6 olika universitet och högskolor i landet.

Forskning inom hela styrningskedjan

Utlysningen var öppen för forskning inom hela styrningskedjan. De inkomna ansökningarna berör allt ifrån hur välfärdens mål och villkor formuleras och distribueras till välfärdsorganisationer, till hur vård, omsorg och bemötande påverkas av och påverkar styrning av kvalitet och processer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

– De projekt som nu får finansiering kan utgöra grunden för såväl förbättrad kunskap som faktisk utveckling inom välfärdsområdet, säger Andreas Björke.

En lista över alla beviljade ansökningar hittar du här.

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:
Marie Lann
Telefon:
+4670 648 85 71
Epost:
marie.lann@forte.se