Tvåhundra vindturbiner i en av de största vindkraftsparker, som planeras i Kina, ska generera energin. När solceller så småningom blir lönsamma kommer man till och med att kunna exportera el. I övergången mellan stad och land planeras ett kretsloppscentrum med G-råvatten- och svartvattenverk, biogasanläggning, materialåtervinning och kretsloppsvaruhus samt plats för framtida kraftvärmeverk och vattenverk.

Sverige har goda förutsättningar för utveckling och tillväxt inom miljöteknik. Nu storsatsar Formas och industrin på forskning inom området. Miljöforsknings nya nummer har temat: Teknik för miljön. Där berättar forskare om några spännande projekt. Läs om svenskt kunnande i ny kinesisk miljonstad, smarta fönster som minskar energianvändningen, ved som ger miljövänliga förpackningar, verktyg för hantering av översvämningar, förorenad mark och avfallshantering samt återanvändning av koldioxid i miljövänliga drivmedel.

Miljöforskning kan beställas från Formas, Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande.

Kontakt:
Birgitta Bruzelius
08-775 4011
birgitta.bruzelius@formas.se

Lena Jansson
08- 775 40 00
lena.jansson@formas.se