För forskarna vid Institutet för rymdfysik, IRF, är kunskapen om solen och solvinden – strömmen med laddade partiklar – grundläggande för forskning inom rymdfysik. Nu har Kungl. vetenskapsakademien tilldelat en rymdfysiker årets Crafoordpris.

Pristagaren, professor emeritus Eugene Newman Parker, tillhör avdelningen för astronomi och astrofysik vid universitetet i Chicago, USA. Han har under sin karriär gjort banbrytande och fundamentala studier av solen samt stjärnors och galaxers magnetfält.

”Eugene Parker lade fram grunden för rymdfysiken. Den magnetiserade solvinden är ett medium som växelverkar med alla himlakroppar i planetsystemet och kan till exempel vara avgörande för planetatmosfärers utveckling”, säger Jan-Erik Wahlund, docent vid Institutet för rymdfysik och en av ledamöterna i Kungl. vetenskapsakademien.

I början av februari skjuts rymdsonden Solar Orbiter iväg till solen med instrumentbidrag från IRF. På nära håll ska solen och solvinden utforskas med hjälp av flertalet instrument. En annan rymdsond, BepiColombo, är redan på väg till planeten Merkurius i solens närhet, också den med instrument från IRF.

Forskare och ingenjörer vid IRF i Kiruna och Uppsala har bidragit till flera av instrumenten på båda rymdsonderna och kommer därmed vara med och kunna mäta partiklar, elektriska och magnetiska fält i solvinden.

”Rymden är inte tom. Efter Eugene Parker vet vi att den är fylld med laddade partiklar och elektromagnetiska fält”, säger Jan-Erik Wahlund.

Kontakt:
Jan-Erik Wahlund, docent vid Institutet för rymdfysik och ledamot i Kungl. vetenskapsakademien.
jan-erik.wahlund@irfu.se
+46 18 471 59 46

Webbsidor:
https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/crafoordpristagare-upptackte-solvinden-och-loste-matematiska-gator

https://kva.se/sv/priser/crafoordpriset

https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/solar-orbiter/

https://www.irf.se/sv/irf-i-rymden/bepicolombo/

Institutet för rymdfysik, IRF, är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, atmosfärfysik och rymdteknik. Mätningar görs i atmosfären, jonosfären, magnetosfären och runt andra planeter med hjälp av ballonger, markbaserad utrustning (bl a radar) och satelliter. För närvarande har IRF instrument ombord på satelliter i bana runt två planeter: jorden och Mars samt på månens yta. IRF har ca 100 anställda och bedriver verksamhet i Kiruna (huvudkontoret), Umeå, Uppsala och Lund.

*          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *          *

The Swedish Institute of Space Physics (IRF) is a governmental research institute which conducts research and postgraduate education in atmospheric physics, space physics and space technology. Measurements are made in the atmosphere, ionosphere, magnetosphere and around other planets with the help of ground-based equipment (including radar), stratospheric balloons and satellites. IRF was established (as Kiruna Geophysical Observatory) in 1957 and its first satellite instrument was launched in 1968. The head office is in Kiruna (geographic coordinates 67.84° N, 20.41° E) and IRF also has offices in Umeå, Uppsala and Lund.

Presskontakt:

Annelie Klint Nilsson

Telefon:

+46 980 79076

Mobil:

+46 980 79076