– Den här kunskapsöversikten ger oss en bra inblick i forskning om GMO och en bra vägledning för vad som behövs för att den här forskningen ska kunna bedrivas på ett framsynt sätt, menar Rolf Annerberg, generaldirektör på Forskningsrådet Formas.

Kunskapsöversikten belyser miljökonsekvenser kring användningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) inom tre olika områden – jordbruk, skogsbruk, och fiske. I översikten, som utförts av tre par av forskare i Umeå, Uppsala och Göteborg efterlyses mer långsiktiga och samordnade satsningar, som även involverar samhällsaspekter som folklig opinion. Forskarna önskar också se en förenklad tillståndsgivning och beslutsprocess inom Sverige och EU.

För mer information:
Jonas Förare, 08-775 40 04, jonas.forare@formas.se
Emilie von Essen, 0733 50 31 61, eve@formas.se