För första gången står Sverige och BTH, Blekinge Tekniska Högskola, värd för ett nordiskt talangläger där elever mellan 15 och 18 år möts och utmanas inom artificiell intelligens, AI, tillsammans med BTH:s forskare. Samtidigt pågår en konferens på temat framtidens skola för särskilda begåvningar. Media är välkommen att närvara.

Under tre dagar i augusti står BTH värd för det femte nordiska talanglägret där temat i år är artificiell intelligens, AI. Under lägret möts elever mellan 15 och 18 år från de nordiska länderna för att tillsammans med likasinnade både teoretiskt och praktiskt arbeta med och lösa utmaningar inom AI. Det blir en mängd olika aktiviteter som görs tillsammans med forskare från BTH.

Samtidigt pågår på BTH en nordisk konferens för lärare, skolledare med flera på temat framtidens skola för särskilt begåvade elever. Under konferensen behandlas särskild begåvning ur olika perspektiv och inom olika ämnen och föreläsarna kommer att ge konkreta tips som kan inspirera lärare, skolledare eller föräldrar i vardagen i kontakten med särskilt begåvade elever. Representanter från såväl skolverket och skolinspektionen kommer att närvara.

Media är välkommen att träffa ungdomar som deltar i lägret, arrangörerna vid BTH samt ett par av föreläsarna på konferensen.

Dag: Torsdagen den 15 augusti
Tid: Kl 14:30
Plats:
Samling i receptionen, BTH, Karlskrona

Välkommen!


För mer information kontakta gärna Linda Mattsson via e-post: 
linda.mattsson@bth.se eller via telefon: 0455-38 54 56 eller Eva Pettersson via e-post: eva.pettersson@bth.se eller via telefon: 0455-38 54 25.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 5 000 studenter och 450 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två moderna campus i Blekinge: huvudcampus Campus Gräsvik i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se