Handelshögskolan i Stockholm och Transparency International Sverige (TI Sverige) bjuder in till ett seminarium där TI Sverige presenterar en ny studie av hur de 20 största företagen i Sverige rapporterar om sina anikorruptionsprogram, sin organisatoriska struktur och om intäkter mm land-för-land.
Måndag 4 februari 2013 kl 16.15-18, Handelshögskolan i Stockholm, Aulan.
Preliminär agenda:
16:15-16:20 Välkommen och introduktion (Lin Lerpold & Birgitta Nygren)
16:20-16:30 Korruptionens skadeverkningar och vikten av robusta antikorruptionsprogram (Örjan Sjöberg)
16:30-16:40 Presentation av TIs studie om Transparens i företagens rapportering (Birgitta Nygren & Emily Hasslev)
16:40-16:45 Metod granskning och bidrag (Lin Lerpold,)
16:45-17:00 Utmaningar i att utveckla och tillämpa uppförandekoder (Karin Holmquist och Lars Björklund)
17:00-17:50 Panel: Lars Björklund, Karin Holmquist, Emma Ihre, Carina Lundberg Markow, Claes Sandgren
Moderator och summering, Parul Sharma
17:50-18:00 Q&A och avslutning (Birgitta Nygren & Lin Lerpold)
Talare:
Lars Björklund, Vice President Ethics, Skanska
Emily Hasslev, BA, Science Po, Paris
Karin Holmquist, Vice President Corporate Responsibility, Atlas Copco
Emma Ihre, Ansvarig Hållbart Företagande, Finansdepartementet
Lin Lerpold, Docent och Associate Dean Handelshögskolan i Stockholm
Carina Lundberg Markow, Chef Ansvarsfullt Ägande, Folksam
Birgitta Nygren, handledare och medlem av styrelsen i TI Sverige
Claes Sandgren, Professor Stockholms Universitet, Institutet Mot Mutor
Parul Sharma, Dean, The Academy for Human Rights in Business
Örjan Sjöberg, Professor Handelshögskolan i Stockholm
Starttid
2013-02-04 16:15
Sluttid
2013-02-04 18:00
Plats
Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, Aulan
Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of Economics, SSE) är en av de ledande handelshögskolorna i Europa. Handelshögskolan har en stark internationell position med representation i Lettland [Ref 1] och Ryssland [Ref 2] och erbjuder kandidat, [Ref 3] master [Ref 4]- och MBA-program [Ref 5], liksom forskarutbildning [Ref 6] och executive education [Ref 7]. Dessutom bedrivs världsledande forskning inom områden som national-, finansiell- och företagsekonomi. Handelshögskolan är certifierad av EQUIS (European Quality Improvement System) [Ref 8], som garanterar att undervisning såväl som forskning håller högsta internationella klass, och är också Sveriges representant i CEMS (The Global Alliance in Management Education). [Ref 9]CEMS (The Global Alliance in Management Education).

Stockholm School of Economics . Sveavägen 65 . Box 6501. SE-113 83 Stockholm .  Sweden . Phone +46 8 736 90 00 . www.hhs.se [Ref 10]

Presskontakt:

Hanna Flodmark

Telefon:

08 736 9000

Mobil:

070 689 90 15