Eriksson har studerat hur debatt- och nyhetsjournalistik i TV framställer politiker och deras yttranden och hur detta sedan uppfattas av tittarna. Studierna visar att de invanda formerna för produktion och framställning tenderar att skapa mer eller mindre negativa bilder av politiken. Eriksson menar bland annat att detta är en följd av TV-journalistikens föreställningar om vad som lockar tittare. Men det är också en följd av en självuppfattning bland journalister som innebär en särskild syn på den egna uppgiften. TV-journalistiken ska som medborgarnas ombud granska makthavarna. Genom att politiker får mer utrymme i TV ökar också tillgängligheten för medborgarna att ta del av politiken. Men sättet den framställs på gör att intresset för politik minskar och ett avstånd skapas mellan politiker och TV-tittare.
– Utifrån TV-journalistikens sätt att återge politiken ligger det nära till hands som tittare att tvivla på politikernas handlingsmotiv eller deras förmågor, säger Göran Eriksson. Istället för att sticka hål på vissa myter om politiken, så bidrar TV-journalistiken till att upprätthålla dem.

Disputationen äger rum fredag 1 november klockan 13.00 i Hörsal F i Forumhuset, Örebro universitet. Opponent är professor Klaus Bruhn Jensen från Köpenhamns universitet.

Foto på Göran Eriksson finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html#eriksson.

För mer information, kontakta Göran Eriksson på telefon 019-30 38 15 eller e-post: goran.eriksson@hum.oru.se.