Högskolan i Halmstad startar två nya forskningsprojekt för utveckling av smarta städer och smart mobilitet. Projektet SUV syftar till att underlätta planeringen och utbyggnaden av städer, däribland Varbergs nya stadsdelar, så att de på bästa sätt anpassas till självkörande fordon. Det andra projektet – EVE – är ett samverkansprojekt med Volvo för att förlänga livstiden för eldrivna bussar och lastbilar med hjälp av artificiell intelligens (AI).


Nya stadsdelar anpassas för autonoma fordon genom EU-finansierad forskning

Projektet SUV (Stimulating the Up-take of Shared and Electric Autonomous Vehicles by Local Authorities) samlar lärosäten, transportorganisationer och kommuner i sju olika länder. Tillsammans ska de utveckla hållbara stadsmiljöer genom att underlätta planeringen och utbyggnaden av nya stadsdelar så att de på bästa sätt anpassas till autonoma – självstyrande – fordon. Projektet finansieras av Interreg North Sea Region.

Varbergs kommun är en av partnerna i projektet:

– Projektet kommer att bidra med värdefull inspiration och kunskap i ett skede när Varberg växer för fullt. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Högskolan i Halmstad, säger Louise Wallmander, utvecklingsstrateg på Varbergs kommun.

– Högskolan i Halmstad har länge samarbetat med fordonsindustrin i utvecklingen av autonoma fordon. Därför är det mycket glädjande att vi nu även samarbetar med offentlig sektor i utbyggnaden av framtidens städer. Detta ligger helt i linje med Högskolans övergripande profilområde Smarta städer och samhällen, säger Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

Läs mer om SUV i Högskolans digitala forskningsmagasin Samspel: http://samspel.hh.se/artiklar/2019-06-25-nya-stadsdelar-anpassas-for-autonoma-fordon-genom-eu-finansierad-forskning.html

Kontakt för SUV:

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad

e-post: magnus.jonsson@hh.se

telefon: 070 48 38 566

Elektromobilitet i fokus i nytt forskningssamarbete mellan Högskolan i Halmstad och Volvo

Artificiell intelligens (AI) kan förutse underhållsbehov hos eldrivna bussar, vilket i sin tur kan förlänga bussarnas livslängd avsevärt. Högskolan i Halmstad har, tillsammans med Volvokoncernen, fått 15 miljoner kronor av Vinnova för forskningssamarbetet EVE – Extending life of Vehicles within the Electromobility Era. Målet är att underlätta utvecklingen av tjänster inom elektromobilitet och på så sätt främja övergången till fossilfria vägar. Elektromobilitet inbegriper alla eldrivna fordon och är en stor del av det pågående skiftet mot hållbara transporter av varor och människor.

– Elektromobilitet kommer att förändra vår uppfattning och användning av fordon. Just nu pågår en elektrifiering av transportsektorn, men den försvåras av höga kostnader och brist på kundförtroende, liksom den begränsade erfarenhet som OEM-tillverkare (original equipment manufacturer) har inom detta område. I projektet ska vi bland annat ta fram nya lösningar baserade på analys av data och AI för effektivare underhåll av eldrivna fordon, säger Sepideh Pashami, biträdande universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och projektledare för forskningsprojektet EVE.

Marco Spiga är seniorkonsult vid Volvokoncernen och Volvos ”pilot” i EVE:

– Kunskap och kompetens om hur vi bäst använder våra elektriska tillgångar är en nödvändighet för att kunna ha en ledande position inom elektromobilitet. Partnerskap är nyckeln till framgång – Högskolan i Halmstad är en pålitlig partner och vi bygger vårt samarbete på transparens och tillit, säger Marco Spiga.

Läs mer om EVE i Högskolans digitala forskningsmagasin Samspel: http://samspel.hh.se/artiklar/2019-06-26-elektromobilitet-i-fokus-i-nytt-forskningssamarbete-mellan-hogskolan-i-halmstad-och-volvo.html

Kontakt för EVE:

Slawomir Nowaczyk, docent och forskningsledare på Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad

e-post: slawomir.nowaczyk@hh.se

Sepideh Pashami, biträdande universitetslektor vid Högskolan i Halmstad och projektledare för forskningsprojektet EVE

e-post: sepideh.pashami@hh.se


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. Högskolan är känd för sina populära verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil – det innovationsdrivande lärosätet – utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 11 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 55 professorer.

Presskontakt:
Louise Wandel
Telefon:
035-167414
Mobil:
0721-582906
Epost:
louise.wandel@hh.se