SLU-forskarnas områden har ständigt varit i den politiska hetluften. Det har gällt djuromsorg, försurning, kalhyggen och energiskogsplanteringar, liksom diskussioner om arternas bevarande och den biologiska mångfalden. Det har också gällt GMO (genmodifierade organismer) och konventionell odling jämfört med ekologisk.

Forskningen har även fokuserat på mindre kontroversiella men väl så viktiga områden som landskapsplanering och trädgårdsområdets snabba utveckling. Den gröna miljön utgör viktiga oaser för stressade människor. Även samvaron med djur har positiv effekt på människors livskvalitet.

I boken ”SLU – tre decennier mitt i samhällsutvecklingen” finns ett urval exempel från forskning och händelser sedan bildandet av SLU 1977. För första gången finns forskarnas egna redogörelser om SLU:s stora verksamhetsfält samlade i en bok. Förordet har skrivits av jordbruksminister Eskil Erlandsson.

– Det är en spännande och viktig bok som nu producerats. Boken exemplifierar några av de mest omdiskuterade frågorna där SLU:s kunskap varit avgörande för utgången. Idag framstår klimatförändringarna som den centrala samhällsfrågan, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

Boken visar hur SLU har utgjort den vetenskapliga garantin för utvecklingen inom de gröna näringarna under de senaste 30 åren. SLU tar fram och förmedlar ny kunskap som bidrar till att skapa god livskvalitet och en ökad tillväxt som är baserad på ett långsiktigt hållbart nyttjande av de areellt baserade naturresurserna.

– SLU har sedan tidigare en nyckelroll i denna utveckling. Det finns ingenting i vår omvärld som tyder på att efterfrågan på SLU:s kunskap kommer att minska inom överskådlig framtid, säger Lisa Sennerby Forsse.

Boken ”SLU – tre decennier mitt i samhällsutvecklingen” presenterades vid KSLA i Stockholm fredagen 19 december 2008.
I samband med boklanseringen höll några forskare korta föredrag om aktuella ämnen.

För recensionsexemplar, kontakta:

Carin Wrange, pressansvarig vid SLU
Carin.wrange@adm.slu.se 070-247 84 22