Forskargruppen har studerat kommunikationen om vattenkraft i Vilhelmina kommun. Studien är unik och belyser områdena strategisk kommunikation, medier och opinion.

– Det är ingen lätt uppgift att kommunicera om miljöfrågor säger en av forskarna, Catrin Johansson.

Vattenfall och Vilhelmina kommun har använt en tidigare oprövad modell för ökad miljöhänsyn och samarbete och dialog med närboende och kommuninvånare.

Resultaten visar att informationens trovärdighet är en central fråga. Trovärdigheten påverkar opinionsbildningen och får konsekvenser för kommunikationsarbetet. Nya medieformer som bloggar jämnar ut maktförhållanden men tappar i trovärdighet.

Dialogmodellen behöver utvecklas mer i framtiden om Vattenfall ska förbättra sina relationer med alla de som berörs i sitt dagliga liv av vattenkraften. En bra dialog bygger på samarbete och jämställdhet. För att kunna utveckla den behöver båda sidor i god lära känna varandra bättre.

Forskargruppen tillhör Mittuniversitetets avdelning för medie- och kommunikationsvetenskap, MKV.

Catrin Johansson, Telefon 060-14 88 04 eller 070-554 26 69. E-post Catrin.Johansson@miun.se