Enlight-konsortiet, där Uppsala universitet ingår, blir ett av 24 nya europeiska universitetssamarbeten som finansieras av EU-kommissionen i andra omgången av prestigeprogrammet European Universities. Programmet syftar till att skapa fördjupade strategiska samarbeten mellan europeiska universitet för att gemensamt möta Europas samhällsutmaningar.

I dag meddelade EU-kommissionen vilka europeiska universitetssamarbeten som finansieras i andra omgången av Erasmus+ -initiativet European Universities. Programmet är utformat för att öka rörligheten för studenter, forskare, lärare och andra medarbetare inom Enlight-konsortiets universitet och för att utveckla kvalitet, inkludering och konkurrenskraft i den europeiska högre utbildningen. År 2050 ska en student lätt kunna förflytta sig och studera vid alla de ingående universiteten under sin utbildning och sen ta examen. Tanken är också att programmet ska bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i lärosätenas regioner.

– Komplicerade samhällsutmaningar kräver internationellt samarbete och dagens positiva besked innebär nya möjligheter för Uppsala universitet att utveckla internationella samarbetsformer med fokus på området hållbara städer. Det är ett mycket spännande arbete som ligger framför oss. Projektet kommer involvera många, både inom universitet och i regionen, säger rektor Eva Åkesson.

EU-kommissionens pressmeddelande: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1264

Fakta ENLIGHT
I Enlight-projektet ska de ingående lärosätena utvecklas tillsammans inom området hållbara städer, med fri rörlighet för studenter, lärare, forskare och övriga medarbetare. Förutom Uppsala universitet ingår följande universitet: Göttingen (Tyskland), Groningen (Nederländerna), Ghent (Belgien) och Tartu (Estland), University of Bordeaux (Frankrike), University of Basque Country (Bilbao, Spanien), University of Galway (Irland) samt Comenius University (Bratislava, Slovakien).

För mer information:
Gustaf Cars, avdelningen för internationalisering, (enhetschef för enheten för globalt samarbete)
E-post: gustaf.cars@uadm.uu.se Telefon: 018-471 36 39 Mobiltelefon: 070-167 96 26

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Presskontakt:
Elin Bäckström
Telefon:
018-471 17 06
Mobil:
070-425 09 83
Epost:
elin.backstrom@uadm.uu.se