För att bredda rekryteringen satsar Uppsala universitet, i samarbete med en rad kommuner, på en ny form av collegeutbildningar. Utbildningarna vänder sig till personer som kommer från miljöer där högre studier inte är självklara och förhoppningen är att studenterna ska få upp ögonen för vad en universitetsutbildning kan betyda. Satsningen riktar sig till personer som slutat gymnasiet under de senaste fem åren och som inte påbörjat någon utbildning samt till personer som inte är redo för högre studier utan ytterligare förberedelser. Det kan till exempel röra sig om personer som har hela, eller delar av, sin gymnasiala utbildning från utlandet och som nu läser inom komvux eller motsvarande.

Collegeutbildningarna är ettåriga och består av en gymnasiedel då förkunskaperna stärks och fräschas upp samt en andra termin då studenterna får läsa sin första termin vid universitetet. Innehållet i gymnasiedelen kommer att anpassas efter de antagnas behov och högskoledelen kommer att inledas med en allmän orienteringskurs för att studenterna ska känna sig hemma i universitetsmiljön. De kommer också att få en kurs i muntlig och skriftlig kommunikation. Efter det erbjuds de ett antal olika möjligheter att prova på kurser inom de områden som de själva valt.

När studenterna genomgått utbildningen kan universitetet besluta om förtur till vissa utbildningar och kurser. Exakt vilka utbildningar studenterna kommer att få förtur till är ännu inte klart. Men preliminärt diskuteras förtur till biomedicinska analytikerprogrammet, receptarieprogrammet, apotekarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, högskoleingenjörsutbildningarna, religionsvetenskapligt program samt ett antal grenar av lärarutbildningsprogrammet. Fler utbildningar kan bli aktuella.

Satsningen p√• collegeutbildningar i kommunerna √§r en f√∂rs√∂ksverksamhet. Under h√∂sten inleds verksamheten i √Ąlvkarleby, Tierp, √Ėsthammar och Norrt√§lje. Sollentuna planeras tillkomma under 2003.

För vidare information:
Kontakta Kay Svensson på telefon 018 Р471 18 91 eller 070 Р425 04 38.

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96