Det menar Jemina Holmberg vid turismforskningsinstitutet ETOUR. Hon är författare till en ny utredning med titeln Terror, turism och säkerhet. Utredningen ger en bred bild av turism och säkerhet i ett aktuellt, men också historiskt perspektiv. Undersökningen handlar till stor del om relationen mellan säkerhet, risk och framgångsrik turism.

Jemina Holmberg har samlat ett omfattande forskningsmaterial om riskerna inom turismindustrin. Kartläggningen fokuserar främst på politiska risker, terror, krig och politiska oroligheter. Hennes analys av materialet visar bland annat på att betydande insatser krävs för att öka insikterna om detta i framtiden. Detta gäller även Sverige, även om Jemina Holmberg i sitt slutord konstaterar och förklarar att Sverige inte är ett tacksamt terrormål med tanke på att terroristgrupperna eftersträvar tydligt genomslag medialt, ekonomiskt och politiskt. Inget av dessa målsättningar kan uppfyllas effektivt genom att attackera mål i Sverige.

Karl-Erik Strand, VD vid Turistrådet, vill att svensk turistnäring sätter de här frågorna i fokus i framtiden.
– Det är viktigt att Sverige vidmakthåller sitt grundmurade rykte som ett säkert och tryggt land, i synnerhet i dag när många känner en växande oro för terrorism. Vårt rykte kan snabbt och oväntat vändas i sin motsats om inte rese- och turistindustrin som näring sätter dessa frågor i fokus. Min förhoppning är att Turistrådet tillsammans med ETOUR inom en snar framtid ska initiera ett seminarium för att diskutera den här angelägna frågan, säger han.

Utredningen Terror, turism och säkerhet går att beställa på ETOURs hemsida www.etour.se.

För mer information: Jemina Holmberg, 070/324 77 03