Hur påverkar fejkade nyheter samhällsdebatten? Vilket ansvar har politiker, journalister, du och jag? På tisdag är det dags igen för ett aktuellt samtal inom serien Vi pratar om det, och detta blir också ett tvåårsjubileum av själva serien. På tisdag äntrar Frida Stranne, lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och expert på amerikansk politik, Mikaela Waltersson (m) region- och kommunpolitiker samt Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten, scenen.

Vi pratar om det är en samtalsserie där vi bjuder in Halmstads invånare till samtal om aktuella frågor. För ganska precis två år sedan hölls det första samtalet inom serien, som är ett samarbete mellan Hallandsposten, Halmstads kommun – närmare bestämt Stadsbiblioteket – och Högskolan i Halmstad. Europa Direkt Halland är också en regelbunden samarbetspartner.

Tala till punkt

Först ut 2018, tisdagen den 13 februari kl 18.00, handlar det om fejkade nyheter med fokus på president Trump, retorik och lokalpolitik. Samtalet, där publiken deltar, äger rum på Stadsbiblioteket där Frida Stranne från Högskolan, och Mikaela Walternsson, kommunpolitiker, bidrar med olika perspektiv. Det gör också Mattias Karlsson, politisk redaktör Hallandsposten, som är samtalsledare och även deltar i själva samtalet.

Syftet med samtalsserien Vi pratar om det är att främja en demokratisk dialog kring aktuella ämnen på lokal, nationell och global nivå.

– I dag omges vi av debatter, polarisering och snabba repliker. Därför vill vi främja samtalsformen, där vi kan hålla mer än ett perspektiv i luften samtidigt och där det går att tala till punkt utan att hålla tal, säger Tove Nordén och Kristina Rörström, kommunikatörer vid Högskolan i Halmstad.

Samtalen har lockat allt från en handfull personer i publiken till fullsatt framför Hallandsscenen på Stadsbiblioteket. Ämnen har varierat från hälsofixeringen som en ny religion, Hallandspostens ekonomiska kris till robotar i hemtjänsten.

Flera olika infallsvinklar

Forskare, politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och organisationer har lyft fram sina respektive infallsvinklar på frågor. Förutom att besökarna haft chansen att lyssna till personer som är väl insatta i frågorna på olika sätt, har publiken också haft chans att ställa frågor och ventilera funderingar.

–Vi är väldigt glad över samarbetet i ”Vi pratar om det”, där vi är flera olika parter som förenas i vår strävan att främja ökad kunskap och öppen debatt och åsiktsutbyten. Genom den här samtalsserien får också invånare i Halmstad och Halland ett tillfälle att möta Högskolans forskning och få ta del av våra forskares djupa ämneskunskaper, säger Selma Sedelius, kommunikationschef.

#viprataromdet

Läs mer om Vi pratar om det och om tisdagens samtal Vad gör fake news med oss?

Två år med Vi pratar om det – de här rubrikerna har samtalen haft:

  • Socialnämndens nedläggning av fritidsaktiviteter för funktions-nedsatta
  • Presidentvalet i USA
  • Halmstad utan Hallandsposten?
  • Robotar i hemtjänsten?
  • Surfplattan i skolan
  • Den levande staden, för vem?
  • EU efter Brexit, ett halländskt perspektiv på utvecklingen i Europa
  • Hälsa som vår nya ledstjärna!
  • Biometri och vi – företagen, polisen och jag

Kommande samtal: Vad gör fake news med oss? Ett samtal om Trump, retorik och lokalpolitik
Tisdagen den 13 februari 18.00–18.45, Stadsbiblioteket, Hallandsscenen på övre plan
Samtalet om Fake news sänds av Hallandspostenlänk till annan webbplats via HP-tv.

Kontakt:
Tove Nordén, kommunikatör, tove.norden@hh.se, 072–977 38 04
Kristina Rörström, kommunikatör, kristina.rorstrom@hh.se, 072–977 38 36
Selma Sedelius, kommunikationschef, selma.sedelius@hh.se, 070-871 34 89


Högskolan i Halmstad – det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är en av de nyare högskolorna i landet och framgångsrik i att utveckla sitt utbildningsutbud och att attrahera studenter. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Högskolans profil som det innovationsdrivande lärosätet utgörs av tre sammanflätade styrkeområden: informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. I dag har Högskolan cirka 9 000 studenter och 600 anställda, varav cirka 50 professorer.

Presskontakt:
Kristina Rörström
Telefon:
035-16 78 36
Mobil:
072-977 38 36
Epost:
kristina.rorstrom@hh.se