Att fatta beslut inom organisationer blir mer och mer automatiserat. Men vilken roll spelar människor när automatiseringsteknologier utvecklas och förs in i organisationer? Och vad händer egentligen när människor arbetar sida vid sida med digitala eller algoritmiska kollegor?

Professor Martin Berg vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö universitet, ska ägna de kommande fyra åren åt att undersöka sociala dimensioner av utveckling, implementering och användning av teknologier för automatiserat beslutsfattande (ADM, efter engelskans Automated Decision-Making) i offentlig sektor.

Tar inte med mänskliga dimensioner
Nyligen tilldelades han fyra miljoner av den statliga forskningsfinansiären Vetenskapsrådet för att i ett nytt forskningsprojekt studera förväntningar och erfarenheter av automatiserat beslutsfattande. 

ADM kan handla om okomplicerade saker som automatisk hantering av boendeparkering. Men när det gäller frågor som rör människor och deras liv, till exempel vid beslut om ekonomiskt bistånd, blir det långt mer komplicerat, menar Martin Berg.

–Man kan ha ett mekaniskt system som visar hur mycket en viss person har rätt till, men det tar inte med mänskliga dimensioner. Tjänstepersonen kan ha en lång relation till den sökande eller på annat sätt en förkroppsligad kunskap som utmanas av dessa system.

Hur kan olika förväntningar förstås
Martin Berg intresserar sig för den sociala dynamiken i denna nya del av arbetslivet och han vill förstå hur ADM uppfattas av såväl utvecklare på IT-företag som politiker, chefer och tjänstepersoner. Han menar att det är viktigt att förstå hur olika förväntningar och erfarenheter av dessa system existerar parallellt och hur de får betydelse vid implementering av ADM.

– Jag intresserar mig för samspelet och dynamiken på alla dessa olika nivåer, och för de spänningar som kan uppstå. Trots att automatisering lätt för tankarna till frånvaron av människor är situationen alltid den motsatta, eftersom människor alltid är tätt sammanvävda med de här systemen och deras effekter.

Ökande automatisering
Fenomenet ADM inom organisationer är ganska nytt, och forskningen på området är därför också begränsad. Martin Berg tror att automatiseringen i samhället kommer att öka och ser risker med utvecklingen.

– Forskning har visat på att det inte alltid blir så bra. Det finns förstås risker när människor och datorer ska tala med varandra, datorer gör också fel. Och vad händer om vi har en väldigt fyrkantig förståelse av världen? säger Martin Berg

Forskningsstudien kommer att genomföras i landets tre storstadsregioner och inleds i Skåne. Genom att studera förväntningar och erfarenheter på olika nivåer i utveckling och implementering av en ”smart” offentlig förvaltning, vill Martin Berg fånga den ”resa” som idéer gör mellan olika nivåer och intressenter. Han kallar detta perspektiv för ”förväntningarnas sociologi” och menar att ett sådant arbetssätt kan hjälpa oss att förstå hur framtiden växer fram genom ett socialt samspel.

– När alla nya teknologier bubblar fram, hur kan vi förstå dem? Hur föreställer och förväntar man sig framtiden? Framtiden skapas genom idéer vi har i nutid, säger Martin Berg.

————————————————————————-

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt:
Magnus Jando
Telefon:
040 665 81 97
Mobil:
0709 655 372
Epost:
magnus.jando@mau.se