De utmaningar för demokratin som populismen innebär, är ämnet när forskare från hela Sverige samlas för ett öppet symposium,14-15 november vid Högskolan i Gävle.

Ann-Cathrine Jungar

Ann-Cathrine Jungar

– Man kan säga att det alltid finns ett frö till populism i all form av demokrati, säger Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola som är en av talarna på symposiet.

Hon menar att populistiska partier utnyttjar glappet mellan hur demokratin faktiskt fungerar och demokratin som en tanke om att folket kan styra sig själva.

På fredag talar Ann-Cathrine Jungar under rubriken: “Populismen: En tyst motrevolution?”

– Jag brukar säga att populisterna ofta ställer bra frågor. De är inte längre enfrågepartier, men de har oftast bara en förklaring till samhällets problem.

Iulian Cananau

Iulian Cananau

Iulian Cananau, en av de ansvariga för symposiet och universitetslektor i engelska vid Högskolan i Gävle säger att humaniora har ett ansvar att försöka förstå vad populismen innebär.

– Att genom kritiskt tänkande, noggrannhet och fördjupning, bli en motkraft, säger Iulian Cananau.

Populism, demokrati och humaniora

Ett symposium arrangerat av forskare vid avdelningen för humaniora, på Högskolan i Gävle 14-15 november. Ansvariga, förutom Iulian Cananau, är Karin Lövgren, Ingrid Björk, Sara Perttunen Sundberg och Peder Thalén.

Program

Kontakt:

Iulian Cananau, universitetslektor i engelska vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-710 21 59
E-post: iulian.cananau@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto Ann-Cathrine Jungar: Anna Hartwig
Foto Iulian Cananau: Privat

Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och cirka 400 kurser inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap och teknik. Våra forskningsprofiler är byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Presskontakt:
Tommy Löfgren
Telefon:
+46 73 642 85 49
Epost:
tommy.lofgren@hig.se
Presskontakt:
Stina Lilja
Telefon:
073-915 05 50
Epost:
stina.lilja@hig.se
Presskontakt:
Douglas Öhrbom
Mobil:
073-273 36 56
Epost:
dom@hig.se
Presskontakt:
Anna Sällberg
Telefon:
070-410 63 78
Epost:
anna.sallberg@hig.se
Presskontakt:
Marie Hägg
Telefon:
070-4857347
Epost:
marie.hagg@hig.se